Month: September 2020

Subscribe

Subscribe to our newspaper and get our latest news 1st Edition of October Newspaper is now available Fill in the form and Subscribe to our newspaper and get the latest news, emails will be sent for updates every time there are news update

u-Masigcwabane weZibonele FM ofikelela kuluntu lonke

Emva kwezimemelelo eziphuma kubaphulaphuli abohlukeneyo ndawonye neqela labaphulaphuli  elizibiza ngezihlobo zomoya  zokuba ijelo losasazo lase kuhlaleni iZibonbele Fm malisungule umbutho ozakubanceda   bakwazi ukungcwatywa nokungcwaba iintsapho zabo elijelo kwinyanga ephelileyo liphehlelela umbutho wokungcwaba iZibonele Funeral Plan. Umququzeleli walo mbutho umnu. Zweli Nokhatywa nokwangumanenjala wenkqubo zeli jelo  uthi basabele kwikhwelo labaphulaphuli nanjengoko besiza kuqala kubo.Uthi lo mbutho nekungumasingcwabane ohambelana nala maxesha alemihla uphehlelelwe ngomhla wamashumi amabini anesine kwinyanga yeThupha kulo nyaka “Esi siphakamiso senziwe isithuba seminyaka emininzi …

u-Masigcwabane weZibonele FM ofikelela kuluntu lonke Read More »

Ndihamba ndincathama ndilinde ukuza kuka Nxele

Ukhala esimantshiyane u-Mamu Pete emva kokungahambeli ndawo kwendlu yakhe ese Shalton Zondo  eTown Two, apho wakhutshwa kwindawo waye hlala kuyo wayokufakwa kumatyotyombe ase Blou kwase Town Two ngeenjongo zokwakhelwa ikhaya, ngokungathi akukho nkathalo indawo leyo ayinikiweyo ba makakhabe ehlala kuyo isendaweni engekhosemgangathweni nemiswe ezantsi kweezindlu zangasese ezithi konetha ziphuphumale kuze ilindle eli lingene endlini yakhe lidame phakathi kanye kwigumbi lakhe lokutyela. Ukusukela ngo2014 oko loMama ehambela umba wendlu yakhe engagqitywayo kodwa angade afumane mkhondo, emva kweminyaka …

Ndihamba ndincathama ndilinde ukuza kuka Nxele Read More »

Banamaqathalala enwele abantu abamnyana

Ivuse umnyele intengiso yevenkile yakwa clicks egqalwe njengenobuhlanga yimibutho yezopolitiko ngelithi abazokwazi ukunyamazela ukucalulwa ngokobuhlanga nenwele zabo nalapho bade bafikelela kwisigqibo sokuvala iivenkile zakwa Clicks oku kuza emva kwentengiso zenwele ezinobuhlanga nalapho zisithi inwele zomntu omnyama ziqathalala ngelixa ezomntu omhlophe zimpuluswa. kunjalo nje amalungu ombutho we EFF ebethegqolo  ngokuvala ezivenkile kweli lo Mzantsi Africa nalapho eqinisekisa ukuba ziyavalwa ivenkile zakwa clicks. Umnu Melikhaya Xhego nongusihlalo we EFF kwiphondo leNtshona koloni uthi asoze banyamezele ukucalulwa ngokwebala …

Banamaqathalala enwele abantu abamnyana Read More »

September-article

Izitalato zommandla wase Khayelitsha zigutyungelwe ngumhluzi welidle. Sekulithuba Abahlali bommandla waseKhayelitsha behlala kwiZitalato ezigubungelwe ngumhluzi welindle, ngenxa yoko abantwana abaninzi bathi bagule ngezigulo ezinxulumane nalemeko yokuphuphumala kwelindle ezitalatweni. Kwiziganeko ezibini ezohlukileyo kummandla wakoH kwase Khayelitsha abahlali bemizi emibini eyohlukileyo bangqinelana ngezityholo zokuba iMoto zohlangulo lindle zithatha ixesha elide ukufika, kuthi ngoku sele ifikile ingakwazi ujongana nezinye ezisondelene nalapho ziya khona kuthwe mabayo bika kwiOffice sebe lezogutyulo lindle khonukuze bancedakale nabo, bayekwa bengancedwanga. Indawo zokuthengisa nokoja …

September-article Read More »

You have successfully subscribed to Zibonele Newspaper

There was an error while trying to send your request. Please try again.

zibonele fm will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.