Written By

Olwethu Mboto

Photo by Facebook

Azakuvalwa de kubengumhla wesi-3 amalwandle akummandla i-Garden Route.

Umbutho we-Democratic Alliance usungule inyathelo lenkundla namhlanje ucela umngeni isigqibo sikarhulumente weli kumbandela wokuvalwa kwamalwandle akummandla i-Garden Route kwiphondo le-Ntshona Koloni. Lamalwandle akulommandla azakuvalwa de kubengumhla wesithathu kwinyanga ka-Januwari ngokomyalelo webhunga elixakathiswe uxanduva lwentsholongwane i-Covid-19. Oku kuza emva kokuba kubekho iziganeko zokosuleleka koluntu ngulobhubhane wentsholongwane kwisithuba seeveki ezimbalwa ezigqihtileyo nekudizwa ukuba ebentinge nangakumbi kwimimandla engqongqe i-Garden Route.

News Editor

Eli bali lisaqhubeka

Xolisa Sindaphi

You have successfully subscribed to Zibonele Newspaper

There was an error while trying to send your request. Please try again.

zibonele fm will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.