News paper

Articles

Zibonele news and articles

Iphepha ndaba lika Zibonele Fm liyafumaneka ngokuba u Subscribe kwenzele ufumane indaba roqo kwi email 

Written By

Abongile Booi

Video by EWN

Nguqulukubhode eSABC

Baselugcwabevu ngumsindo abasebenzi bejelo losasazo iSABC emva kokukhutshwa kwembalelwano ezibakhululayo. Oku kulandela emva kokuba igosa eliphezulu kwicandelo leendaba nophendl’ondaba kwelajelo unkosikazi Phathiswa Magopeni ebeqwalile ngenene ukuba usathe xha ekukhupheni iileta phantsi komqathango wekhulu mashumi asibhozo anethoba kulandela intlanganiso ebinyembezana ebeyibambe nabasebenzi izolo. LokaMagopeni uthi akakwazi ukuqhubeka nokukhupha ezimbalelwano kodwa uzakuya kwiziphathamandla ukuyakuxubusha malunga nenyewe yokudendwa kwabasebenzi  kwelajelo abaqikelelwa kumakhulu amane.

News Editor

Xolisa Sindaphi

Eli bali lisaqhubeka

Subscribe and get updated news daily

 

Loading

Fill in the form and Subscribe to our newspaper and get the latest news, emails will be sent for updates every time there are news update

Subscribe to our Newspaper

Get updates on your emails

You have successfully subscribed to Zibonele Newspaper

There was an error while trying to send your request. Please try again.

zibonele fm will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.