Written By

Abongile Booi

UMphathiswa ezeMali naMathuba ezoQoqosho kwiPhondo leNtshona Koloni uMnu David Maynier uthe akukho mathandabuzo ukuba isibhengezo sikaMongameli weli loMzantsi Afrika umnumzana uCyril Ramaphosa ngoMvulo sokuba iSithili saseGarden Route siza kubhengezwa njengeyona ndawo inamathuba amanini osasazeko lwentsholongwane iCovid 19 kwaye zonke iilwandle ziya kuvalwa kulammandla kwelixesha leeholide zehlobo singanemiphumo emibi notshabalaliso kuqoqosho lwesithili oluthembele kakhulu kukhenketho ukuze luhlume

Uthe eli phondo liyakuchasa ukuvalwa kwazo naziphi na iilwandle zaseNtshona Koloni, nanjengoko kucacisiwe kuthethwano norhulumente wesizwe, kwaye iNkulubaphathiswa yephondo umnumzana u-Alan Winde kunye nesasithili bazakusicel'umngeni esigqibo. Urhulumente wephondo ugxile ekufumaneni isisombululo phakathi kokuthintela ukusasazeka kwentsholongwane iCovid-19 ngelixa ugcina uqoqosho luvulekile kangangoko, ukuzama ukusindisa ubomi kwanendlela zokuphila.

News Editor

Xolisa Sindaphi

Eli bali lisaqhubeka

You have successfully subscribed to Zibonele Newspaper

There was an error while trying to send your request. Please try again.

zibonele fm will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.