Iindaba zesiXhosa, 25 eyoMdumba 2019

Written by on 25/02/2019

 

News Editor: Xolisa Sindaphi

Linani elinamashumi asixhenxe labantu abaswelekileyo oko uqalile lonyaka kwiCape Flats

Baphinde bamemelela ungenelelo olungxamisekileyo abahlali beengingqi ezimbini kwi Cape Flats ezixikixwa ngamandla ngamaqela emigewu. Inqwanqwa lesiPolisa ekuhlaleni kumandla iLentegeur lithi sele iziziganeko ezingaphaya kwamashumi amabini anesihlanu zokusweleka kwabantu okunxulumene namaqela emgewu kwingingqi yabo i-CPF ithi eziziganeko zenzeke kulenyanga kuphela nase Mitchells Plain. Kusenjalo ukudutyulwa kusweleka indoda eneminyaka elishumi elinesibhozo ubudala kwingingqi i-Bontiville kulempela veki kubeka inani lokusweleka kwabantu okungqamene namaqela emigewu kulangingqi kwishumi elinesixhenxe sukela uqalile unyaka ka 2019.Usihlalo we CPF eLenterguer uByron de Villiers uthi azilawuleki iziganeko zemilo yamaqela emigewu , kuzo zombini ezingingqi ekuquka iMitchells Plain ndawonye ne Bontiville kwi Cape Flats.U-Ceba walamandla umnumzana u-Angus Mckenzie uthi bamemelela kumphathiswa wamaPolisa ukuba enze ungenelelo olungxakimisekileyo ukuqubisana namaqela emigewu angalawulekileyo kwingingqi zabo.

iANC iqinisekise uba abasebenzi bakwaEskom abazophulukana nemisebenzi yabo

Ikomiti ejongene nengungqu kwezoqoqosho kumbutho we ANC ithi akukho Eskom ozakwenziwa inkampani yabucala kungenjalo ukuphulukana nemesebenzi kulenkampani ka rhulumente intyumpa ntyumpeka ematyaleni kulandela izicwangciso zika rhulumente zokuhlula hlula uEskom ngamacandelo amathathu. Ukanti isibhengezo esenziwe ngumongameli Cyrill Ramaposa sokohlula hlula uEskom kubangele inkxalabo nesankwe sokuba oku kubangela ukuba abantu baphulukane nemisebenzi kusenjalo nemanyano ezimele abasebenzi zigrogrise ngokusa lenyewe ezitalatweni ngelichasene nesisibhengezo. Ngethuba uthetha nonondaba umbutho we ANC izolo uqinisekise abemi beli ukuba inqubo yokuzama ukwakha lenkampani yakwa Eskom ayizokuchaphazela imisebenzi ndawonye nasekwenyukeni kwamaxabiso entongo yombane.

Iinkokheli zamanina kwiANC ziphoxekile zizithyolo zodlwengula

Iphiko lamanina kumbutho we ANC lithi liphoxekile zizityholo zempatho gadalala ngokwesondo ezityatyekwa iinkokheli zalo mbutho nebekufanele ukuba zizo ezilwela amalungu abantu basetyhini .Eliphiko lamanina limemelela ukuba lowo ubambele njengosomlomo we ANC umnumzana uZizi Kodwa akhe athi xha emsebenzi wakhe de kuphume iziphumo zophando kwizityholo zokuba lo ka Kodwa  wazithathela ngolunya kulowasetyhini , ezizityholo zilandela imbalelwano ephuma kowasetyhini ongazidizwanga ijikeleze kumaqonda onxibelelwano nalapho kukho iinkcukacha malunga nesisiganeko sodlwengulo. Na ngona kunjalo uKodwa uyaziphika ezizityholo ngelithi eli lilinge nje lokungcolisa igama lakhe.Kusenjalo ezizityholo ziza kanye emva kwentsuku ezingephi umbutho we ANC wosule izityholo zodlwengulo ebezilandela zithethi salo mbutho umnumzana uPule Mabe , notyholwe ngodlwengulo ngulowo wayesakuba ngumncedisi wakhe.Kanti ophuma kwiphiko lamanina kwi ANC uMeokgoro Matuba uthi bayawakholelwa amaxhoba kwaye bayaxhasa.

Kubanjwe abarhanelwa abathathu bobuqhophololo eNyanga

Bazakuvela ezinkundleni abarhanelwa abathathu kumatyala olwaphulo mthetho ohlukileyo kweli phondo le Ntshona Koloni. Kwisiganeko sokuqala amaPolisa kwingingqi yase Nyanga abambe abarhanelwa ababini abaneminyaka engamashumi amabini anesine ubudala, emva kokubulala umntu wasetyhini ebutsheni balonyaka kwingingqi iLusaka eNyanga.Umrhanelwa wesithathu kwelityala ubanjwe ngamapolisa ngolwesihlanu weveki egqithileyo esoyanyaniswa nesiganeko sakutsha nje esithe sehla ngolwesithathu emva kokudutyulwa kwendoda eneminyaka engamashumi amabini anesithandathu ubudala yasweleka


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Zibonele FM

Zibonele FM

Current track
TITLE
ARTIST

Background
%d bloggers like this: