Silapho Ukhoyo ekuncedeni umphakathi wethu

Written by on 02/05/2019

Izibonele Fm inikezele ngezitulo zokuhamba kubantu abasokolayo
nekunzima ukuzifumana.Zizitulo ezine esele zinikezelwe eDelft nase Khayelitsha.
Bekuzinyembezi eDelft kwikhaya lakwa Johanness ngethuba kunikezelwa
isitulo.Esisi tulo sicelwe ngabamelwane abahlala kwesinye isitalato ekukudala
bemjongile ehlupheka.Ingxelo ithi utata akasakhathelelwanga yinzala kwaye
liyatshona ilanga engakhange ayifumane esiwa phantsi kwempumlo .
Kwaye unyana wakhe uye wazimela akafuna nokuvela emva kokuva ukuba kuza elijelo losasazo .
Kodwa kunjalo abamelwane bamlungiselele
wakhangeleka ukuze akwazi ukujongeka .

Kunjalo
kwelinye ikhaya umama uNosayinethi unentlahla yokuhlala neentombi zakhe
zamthatha eMpumakoloni emva kokonganyelwa yimpilo ngenxa yesifo esidala
ukulahlekelwa yingqondo nokulibala i-Dementia.
Akasakwazi kuhamba kwaye maxa wambi akazazi nokuba ungubani ,elibala nezintombi
zakhe kakade .Benze ongazenzisiyo umbulelo kwi-Zibonele FM ngalenceba.

I-Zibonele FM ichulumancile kukuveza uncumo kwezintsapho ezithe
zewelwa ngumqa esandleni.

#SilaphoUkhoyo


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Zibonele FM

Zibonele FM

Current track
TITLE
ARTIST

Background
%d bloggers like this: