67 Minutes with Zibonele FM and Habitat

Written by on 16/07/2019

Habitat for Humanity South Africa and Zibonele FM 67 Minutes for Mandela

Nanjengoko  le iyinyanga yokuzalwa kwegqala lenkululeko lelizwe loMzantsi Afrika uBaw’uNelson Rholihlahla Mandela, abemi belizwe loMzantsi Afrika bamanxada-nxada bewonga eli qhawe ngokwenza umzekelo wokuzinikela kwakhe kwidabi lenkululeko. UMadib’omde wachitha iminyaka engamashumi amathandathu anesixhenxe kwidabi lenkululeko nalapho kungokunje kukhuthazwa abemi beli lizwe ukuba bazeke mzekweni besenza okulungileyo ekuphuhliseni uluntu benikela ngemizuzu engamashumi amathandathu anesixhenxe. Izolo igqiza labasasazi beZibonele fm ngobambiswano nombutho i-Habitat for humanity bebesakha indlu yomhlali waseWallacedene eKraaifonteni njengenxalenye yephulo le67minutes for Madiba. Ukanti kulindeleke ukuba eli gqiza liphindele kwakho kulwesihlanu esikekelela kuye, ukuya kwacha elinye ikhaya.

Uzofumana iindaba ezithe vetshe ngeHabitat nomsebenzi wayo kwiNewsletter ezolandela ukuphela kwalenyanga yeKhala.


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Zibonele FM

Zibonele FM

Current track
TITLE
ARTIST

Background
%d bloggers like this: