Iindaba zesiXhosa, 22 eyeKhala 2019

Written by on 22/07/2019

uMaimane uvumelene ne EFF ba maluphandwe ulonyulo luka 2017

Inkokheli yombutho we-DA umnu-Mmusi Maimane uvakalise ukuba ngelixa ibililungelo lakhe umongameli weli umnu-Cyril Ramaphosa,ukuba athabathele kwingqwalasela yezomthetho engxamisekileyo ingxelo yomkhuseli woluntu,ipalamente kufuneka nayo iqwalasele ukuba ingaba ngenene lo ka-Ramaphosa wayilahlekisa kusini na.Oka-Maimane ukwavumelene nombutho we-EFF ukuba umnikelo wephulo lolonyulo likamongameli ngonyaka ka-2017,mawuphandwe ligunya-bantu lezotshutshiso i-NPA.I-EFF ikwamemelele kumongameli ukuba athathe ikhefu,ngelixa esathabatha elinyathelo ngakulengxelo de kuhlanjwe igama lakhe.Kusenjalo,umnu-Ramaphosa uvakalise ukuba u-Advocate Busisiwe Mkhwebane unyhashe umgaqo-siseko kwakunye nemiqathango yomthetho welizwe kwingxelo yakhe.Oka-Ramaphosa uvakalise ukuba inyathelo lakhe lokucela umngeni kulengxelo,malingathathwa njengohlaselo kumkhuseli woluntu njengesiqu,kodwa wenze olulilungelo lakhe lezomthetho ngakulengxelo..

Kuyabanjwa ezindleleni ngakumbi OonoTaxi abaqhuba ngokukhekho semthethweni

-Isixeko sase-Kapa sivakalise ukuba siqubisana ngqo nokunyhashwa kwezothutho emva kokufumana izikhalazo eziliqela malunga nendlela yokuziphatha ngakubaqhubi bezithuthi zikawonke-wonke.Amagosa abambe abaqhubi-zitaxi abangaphezulu kwama-3000,abafunyaniswe benemidliwo abayityesheleyo kwisithuba nje seenyanga ezimbini.Phakathi kwabaqhubi ababanjiweyo,kukho imidliwo etyeshelweyo engaphezulu kwe-13 000 ngakubo nexabisa isixamali engaphezulu kwama-30 ezigidi zeerandi.Olilungu lekomiti kasodolophu kwezokhuselo nokhuseleko kwisixeko sase-Kapa umnu-JP Smith uvakalise ukuba unethemba lokuba ukubanjwa kwabo batyeshela umthetho,kuzakuthumela umyalezo ongqingqwa kubaqhubi bezithuthi zikawonke-wonke.Ukanti sele zingaphezulu kwama-900 izithuthi esele zithinjiwe kwezinyanga zimbini zigqithileyo.

Kudutyulwe amagosa esesiPoliseni izolo eDelf

Umphathiswa wokhuseleko loluntu kwiphondo le-Ntshona Koloni umnu-Albert Fritz,ukuchaze njengohlaselo olubangela ihlazo kumbuso ukudutyulwa kwamagosa esipolisa amathathu kummandla wase-Delft izolo.Kudutyulwe kwabulawa igosa eliphezulu lesipolisa,kwazza konzakala amanye amagosa amabini,ngethuba umrhanelwa othile evulela ngeembumbulu kuwo.Oku kuza emva kokutyalwa komkhosi wokhuselo kweminye imimandla ukuze unik’inkxaso kumapolisa kwidabi elichasene nolwaphulo-mthetho kwakunye namaqela oonqevu.Umnu-Fritz uthi urhulumente weliphondo ngoko ukwiphulo lokuqinisa iinzame zakhe zokuqubisana nalengxuba-kangxaka yolwaphulo-mthetho olugquba kwi-Cape Flats.Oka-Fritz ukwamemelele kuluntu ukuba luncedise amapolisa ngokunikezela ngengcombolo eyimfuneko.


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Zibonele FM

Zibonele FM

Current track
TITLE
ARTIST

Background
%d bloggers like this: