Umbulali kaUyinene Mrwetyana ugwetyiwe!

Written by on 15/11/2019

Uyokuphumla ngoxolo Uyinene emva kokuba kubanjwe umbulali wakhe uUyanda Botha.

Uthiwe nka ngezigwebo ezintathu zobomi enkolonkoloza emjiva
uLuyanda Botha ofunyaniswe enetyala lokudlwengula nokubulala u-Uyinene
Mrwetyana. Lo Xhaphithanga uneminyaka engamashumi amane anesibini ubudala wenze
isivumelwano necandelo lotshutshiso esenza isivumo sezono. Ngenyanga yeThupha
kulo nyaka umfundi weYunivesithi yaseKapa oneminyaka elishumi elinethoba
ubudala warhwebeshelwa eposini yile ngcuka yambeth’iskhumba segusha yaza
yamqwenga. Emva kokuyigqithis’amafu le nzwakazi uLuyanda Botha waya kulahla
umzimba wayo eKhayelitsha kufutshane nomzila kaloliwe. Ukanti ezi zigwebo
zobomi uzakuzitsala ngaxeshanye ze angakulungeli ukufaka isicelo sengqawule de
afince iminyaka engamashumi amabini anesihlanu entolongweni. Kusenjalo
lokaBotha ukwagwetye iminyaka emithathu yokuphazamisana nengalo yomthetho.


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Zibonele FM

Zibonele FM

Current track
TITLE
ARTIST

Background
%d bloggers like this: