Kusweleke abantu abayi25 kwingozi yeBhasi

Written by on 03/03/2020

Umphathiswa wesebe lezothutho kwiphondo lempuma koloni
unkosikazi Weziwe Tikana Gxothiwe kwakunye nomphathiswa kuzwelonke umnumzana
Fikile Mbalula namhlanje ulindeleke ukuba atyelele indawo yexhwayelo namhlanje
emva kokubhubha kwabantu abangamashumi amabini anesihlanu kwangxwelerheka
ngokumasikizi abangamashumi mathandathu anesibhozo kwintlekele yebhasi
kuGatyane izolo. Elasebe livakalise ukuba abo basinde ngezikasibi kulantlekele
badize ukuba bebemlumkisile umqhubi ngokunxamnye nesantya esiphezulu ebeqhuba
ngaso. Ngokutsho kweengxelo ezikhutshwe ngusomlomo welasebe umnumzana Unathi
Binqose bangamashumi amabini anesihlanu abantu abayibekileyo inqawa kuquka
nomqhubi ngethuba labhasi ithwala amashumi amathandathu anesihlanu iseyela
kumhonyo onzulu kuGatyane izolo. Elasebe likwadize nokuba lebhasi nebikhwele
ikakhulu abantu esele bekhulile ingakumbi abo besesidla indodla kutyholwa
ngokuba ibikhwelise ngaphaya komlinganiselo obekiweyo ukanti lantlekele
ivuselele amanxeba kakhulu kweli lomzantsi afrika nantoleyo umongameli weli
umnumzana Cyril Ramaphosa ayibise njengentlekele ebambisa ongezantsi. 


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Zibonele FM

Zibonele FM

Current track
TITLE
ARTIST

Background
%d bloggers like this: