Intetha KaMongameli ngeCorona Virus

Written by on 16/03/2020

Unomgameli weli umnu. Cyril Ramaphosa  uchaze intsholongwane yeCorona engumbubhane kwihlabathu jikelele njengemeko yongxamiseko kweli  kwaye uthi izakuba nefuthe elibi kwezoqoqosho. Ukuzokuthi ga ngoku ngabantu abangamashumi amathandathu ananye abantu asele befunyaniswe benayo le ntsholongwane  kweli lomzantsi Afrika emva kweveki enye kuphela  indoda yephondo lakwaZulu-Natal ifunyaniswe njengomntu wokuqala onalentsholongwane kweli .

Izolo oka Ramaphosa ubhengeze imiqathango  ethatyathwe ngurhulumente weli ukuzama ukunqanda ukunwenwa kwalentsholongwane enwena okomlilo wedobo. Oka Ramaphosa uyichaze njengentlekele kazwelonke le ntsholongwane. Phakathi kwemiqathango yokunqanda ukunwenwa kwayo kuquka  eyobhangiswa kwehambo eziya kumazwe afana ne Italy,Iran,South Korea,Spain,Igermany, I United States  , United Kingdom ne China  .Oku kunqunyaniswa kwezihambo kula mazwe kulindeleke ukuba kuqalise ngolwesithathu.Azamkelekanga kwaphela iindibano zabantu abangaphezulu kwekhulu, Imisitho emikhulu yonke imisiwe ukusukela ngolwesithathu  de kube yimpelaveki yepasika.

Izikolo zonke zeli zizakuvalwa ukusukela ngolwesithathu , Akwamkelekanga isithuba sentsuku ezingamashumi amathathu ukundwendwela amabanjwa ezintolongweni,Akwamkelekanga kwaphela  ukuba abantu baxhawulane ngezandla ndaweni yoko bacetyiswe ukuba basebenzise ingqiniba ukubulusana . Uluntu kufunela luhlambe izandla rhoqo.


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Continue reading

Zibonele FM

Zibonele FM

Current track
TITLE
ARTIST

Background
%d bloggers like this: