Month: November 2020

IZAKUZIBULISELA ENKUNDLENI E-BELLVILE INDODA ETYHOLWA NGOKUTSHISA IBULALA, INGCWABE INKOSIKAZI YAYO.

Written By Olwethu Mboto IZAKUZIBULISELA ENKUNDLENI E-BELLVILE INDODA ETYHOLWA NGOKUTSHISA IBULALA, INGCWABE INKOSIKAZI YAYO. Photo by Unknown Uzakuvela kwinkundla kamantyi yase-Bellvilee e-Kapa namhlanje umrhanelwa othiwe mbende zizityholo zokubulala unkosikazi wakhe ngokungenalusini e-Fisanti kwiphondo le-Ntshona Koloni. U-Nosicelo Tsipa nongunina womntwana oneminyaka elishumi elinesihlanu kulendoda kudizwa ukuba wayexhatshazwa ixesha elide yilendoda ikwamfakela nezigrogriso zokumbulala ikwathii awazokumbamba amapolisa ngethuba ixhoba liyichaza lenyewe emapoliseni. Amalungu osapho luka-Nosicelo atyhola ingalo yomthetho ngecingo lawo adiza ukuba liyeke-yeke esithi ityhobozile lendoda ibulala …

IZAKUZIBULISELA ENKUNDLENI E-BELLVILE INDODA ETYHOLWA NGOKUTSHISA IBULALA, INGCWABE INKOSIKAZI YAYO. Read More »

SERVICE DELIVERY SUSPENDED DUE TO STAFF SAFETY

Written By Michell Augus SERVICE DELIVERY SUSPENDED DUE TO STAFF SAFETY Photo by Unknown The physical attacks on staff and verbal abuse of CITY officials while in the line of duty trying to assist residents, has become a norm in areas that need their services the most. Physical injury from assault, robbery at gun point, attempted hijackings, pelting of vehicles with stones and bricks and assaults from protesters are sadly becoming part of the job …

SERVICE DELIVERY SUSPENDED DUE TO STAFF SAFETY Read More »

November Fhilander

Written By Michell Augus NOG N COVID-19 GEVAL Photo by November Fhilander Die bedrywighede van die Mfuleni polisiekantoor is vanaf vanoggend na n struktuur agter die gebou verskuif sodat die fasiliteit ontsmet kan word nadat n Covid-19 geval aangemelt was. Mfuleni-polisie woordvoerder,November Fhilander verduidelik meer…clip… https://zibonelefm.co.za/wp-content/uploads/2020/11/FILANDER.mp3 News Editor Xolisa Sindaphi

BAGQITHISE NGOXWEEBHU LWABO LWEZIKHALAZO KUMPHATHISWA WESEBE LEZEMPILO ABASEBENZI BELISEBE

Written By Olwethu Mboto BAGQITHISE NGOXWEEBHU LWABO LWEZIKHALAZO KUMPHATHISWA WESEBE LEZEMPILO ABASEBENZI BELISEBE Photo by Department of health Umphathiswa wesebe lezempilo kwiphondo le-Ntshona Koloni ugqirha NomaFrench Mbombo udize ukuba uzakuzinika ingqwalasela izidingo ezenziwe ngabasebenzi becandelo lezempilo basekuhlaleni nabafuna umvuzo ongcono. Ababasebenzi nabaphantsi kwemanyano kazwelonke ndawonye Nupswa bebebambe umngcelele osingise kwindlu yowiso mthetho yephondo ukuyakugqithisa ngoxwebhu lwabo lwezikhalazo nalapho oluxwebhu balunikeze kugqirha Mbombo baza bamnika iintsuku ezisixhenxe kuphela ukuba aphendule. Iingxelo zidiza ukuba ababasebenzi bebelugcwabevu ngumsindo …

BAGQITHISE NGOXWEEBHU LWABO LWEZIKHALAZO KUMPHATHISWA WESEBE LEZEMPILO ABASEBENZI BELISEBE Read More »

BAZAKUQHUBA NOGWAYIMBO LUKAZWELONKE ABASEBENZI BESEBE LEZEMPILO​

Written By Olwethu Mboto BAZAKUQHUBA NOGWAYIMBO LUKAZWELONKE ABASEBENZI BESEBE LEZEMPILO Photo by Department of health Bazakuqhuba nogwayimbo lwabo kwakho namhlanje abasebenzi becandelo lezempilo kumacandelo ahlukeneyo kwelilizwe lomZantsi Afrika. Imanyano yabasebenzi i-Nehawu ithi izakuzibandakanya nogwayimbo lukazwelonke malunga nomba wokwenyuswa kwemivuzo yababasebenzi. Lemanyano ithi onompilo abaliqela abazange balihlawulwe ixesha lomsebenzi elongezelelweyo ngenxa kumiswe iintshukumo zoluntu kweli, ikwathi ifuna urhulumente ukuba anike ababasebenzi izivumelwano zengqesho ezisisigxina. I-Nehawu ithi izakunikezela ngoluhlu loxwebhu lwezikhalazo zayo ngentsimbi yeshumi elinanye namhlanje kwaye …

BAZAKUQHUBA NOGWAYIMBO LUKAZWELONKE ABASEBENZI BESEBE LEZEMPILO​ Read More »

You have successfully subscribed to Zibonele Newspaper

There was an error while trying to send your request. Please try again.

zibonele fm will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.