Abongile Booi

06_07_2020-172

Igama lam ndinguAbongile Booi intombi yaseMaQhinenebeni lee eMagqununukhwebeni kwidolophana yaseXesi eyaziwa ngokuba yiMiddledrift kwiphondo leMpuma koloni.

Ndingumfundi weendaba zesiXhosa ndikwayintatheli kwakunye nomqulunqi weenkqubondaba yezabahlali.
Ndiqale ukulandela iphupha lam lokusebenza kunomathotholo ngonyaka ka2013 kuKomani ndasebenza iminyaka emithathu ndasondelela ngasekhaya ndasebenza eMdantsane kwakunye naseDikeni ndisenza kwamsebenzimnye ngozimiselo olukhulu nalapho ndiye ndazibandakanya neZibonele fm ngomnyaka ka2018 ngenyanga yeKhala njengomsasazi kwiNkqubondaba yezabahlali.

Ndiyayithanda ifashoni nento yonke edibene necandelo lonxibelelwano yaye ndizimisele ukuqhubela phambili.