Written By

Olwethu Mboto

Angazibhaqa esengxakini amashishini amancinci ngenxa yokwenyuka kwe-Covid-19.

Icandelo lezokhenketho lithi nangona kukho iiholide zehlobo eziliqela ezizayo oko kungabangumceli-mngeni kwelicandelo nanjengoko kungenzeka antinge nangakumbi amanani abantu abosuleleka ngenxa yentsholongwane i-Covid-19. Umphathi welicandelo e-Kapa u-Enver Duminy namhlanje uvakalise ukuba amashishini amancinci azakuzibhaqa esengxakini ngenxa yalobhubhane. U-Duminy udize ukuba akukho bani uyithobela imithetho yezokhuseleko kweli. Kutshanje elicandelo lezotyelelo e-Kapa limilisele iqhinga buchule lalo emva kweenyanga lingakwazi ukusebenza ngethuba kumiswe ngxii iintshukumo zoluntu kweli ngenxa yalentsholongwane. Loka Duminy namhlanje udize ukuba ziyaxhalabisa iziganeko zamanani abantu abosuleleka yilentsholongwane ingakumbi kwelicandelo.

News Editor

Xolisa Sindaphi

You have successfully subscribed to Zibonele Newspaper

There was an error while trying to send your request. Please try again.

zibonele fm will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.