Author: Ashia Nkontsa

Lets #Stopthespread Lets #Stopthespread Lets #Stopthespread

During the time of Lockdown Zibonele FM as one of the most prominent radio stations will be operating though broadcasting and will continue with programming as usual, keeping you updated on the news and with the status updates of the Corona Virus pandemic and the Lockdown. Should you wish to keep your business alive or […]

Masizameni ukuthobela imiyalelo kaMongameli

Usanqunyanyisiwe umhla we-4 kaApril 2020 we-Indumezulu Gospel Show Emva kwengxelo esuka kuMnumzana Cyril Ramaphosa phantsi kwemigaqo ebekiweyo ukuba sikhuseleke kuleCorona Virus siyabandakanyeka kulo wohlengahlengiso lweeNdibano ezinabantu abagqithe ku-100. Ngelo siyaXolisa, kwaye kubobonke aba sebewathengile amaTicket sizobuya nengcazelo yomhla omtsha emva kweentsuku eziyi-30. Umpathi weZibonele FM, CEO uMawande Jara uthembise ngelithi lomhlangano awurhoxiswanga kodwa unqunyanyisiwe ngoba […]

Unomgameli weli umnu. Cyril Ramaphosa  uchaze intsholongwane yeCorona engumbubhane kwihlabathu jikelele njengemeko yongxamiseko kweli  kwaye uthi izakuba nefuthe elibi kwezoqoqosho. Ukuzokuthi ga ngoku ngabantu abangamashumi amathandathu ananye abantu asele befunyaniswe benayo le ntsholongwane  kweli lomzantsi Afrika emva kweveki enye kuphela  indoda yephondo lakwaZulu-Natal ifunyaniswe njengomntu wokuqala onalentsholongwane kweli . Izolo oka Ramaphosa ubhengeze imiqathango  ethatyathwe […]

Umphathiswa wesebe lezothutho kwiphondo lempuma koloni unkosikazi Weziwe Tikana Gxothiwe kwakunye nomphathiswa kuzwelonke umnumzana Fikile Mbalula namhlanje ulindeleke ukuba atyelele indawo yexhwayelo namhlanje emva kokubhubha kwabantu abangamashumi amabini anesihlanu kwangxwelerheka ngokumasikizi abangamashumi mathandathu anesibhozo kwintlekele yebhasi kuGatyane izolo. Elasebe livakalise ukuba abo basinde ngezikasibi kulantlekele badize ukuba bebemlumkisile umqhubi ngokunxamnye nesantya esiphezulu ebeqhuba ngaso. Ngokutsho […]

Today we are shining light to the Gospel Sensation Hlengiwe Mhlaba for being honored at the University of Theology in Johannesburg with an honorary doctorate in Theology. From today the Indumezulu Gospel show headliner will be addressed as Dr Hlengiwe Mhlaba. We are happy that God has chosen you for this honor, nobody deserves it […]

Zibonele FM together with Nothemba Group went to visit Mcheni Primary school on the 3rd of February 2020. Mcheni Primary school has had It’s image painted by multiple media houses for not having a proper school infrastructure, Zibonele FM being a developmental institution, having expanded its reach to the Eastern Cape and having a lot […]

One show. One stage. 25 Artists.  To celebrate the ten year milestone of Indumezulu Gospel show and Twenty five(25) years of broadcasting, the station has roped in 25 gospel artists to share the stage and mesmerise the audience with Holy melodies and rhymes. For the past decade local community radio station Zibonele FM has kept […]

Lenzwakazi imanzandonga uZozibini ibisayikuba nguMiss South Africa kulonyaka ka2019, yaze yayakukhuphiswano woonobuhle wezwelonke uyokumela uMzansi Africa, apho khona aye waphumelela khona ukuba nguMiss Universe. uZozi waziwa kakhulu ngokuzithemba ngobuhle bakhe bokuzingca ngeenwele zakhe nangombala wakhe, uMzansi Africa wonke uyabhiyoza ubhiyozela lentombi yase Mpumakoloni ngokuthi ibeke uMzansi emanqwanqweni. Enye into emenze waphuma bucala ngempumelelo uZozi yintetho […]


Zibonele FM

Zibonele FM

Current track
TITLE
ARTIST

Background