Author: Ntebaleng Shete

  Win – Zibonele FM golf shirt Ngubani eligqala eliphakathi kwabantu abayiqalayo indaba yomculo ka Maskandi emzantsi afrika? Eligqala lizakube likhona kwi Maskandi festival season 3. SMS UTHI : Maskandi – Igama le artists leyo thumele ku-33524 Sawujonga I Cell number ethumele kakhulu njengomntu ophumeleleyo. I-Winner Izakuchazwa ngolwesihlanu kwinqubo “Ezakuthi Ingoma “ nge 17/08/2018 #Maskandi […]

Izibone isihiya intsana zayo, idada eziseleni indoda yaseZwelihle e- Hermanus kweli lekapa ngezityholo zokuphembelela ubundlobongela esidlangalalelini. Ityala lale ndod lithunyelwe kwinkundla yenqila yase Stellenbosch ukuba kuqalise utshutshiso. Inkundla kamantyi eStrand idize ukuba zikhona zonke inkcukaca ebezifuneka zeDokethi kwaye lungaqala utshutshiso ngakumrhanelwa. UGcobani Ndzongana utyholwa ngokuyalela abantu ukuba bonakalise izakhiwo batshise iivenkile besenza uqulukubhode  eZwelihle ngethuba […]

Uyabuya kwakhona umyhadala wakho wonyaka nosele uzenzele udumo kweliphondo nakwamanye. I-Maskandi festival season 3 kulonyaka ikuphathele intsikizi ezimaphiko, izangxa noomakhwekhwetha ekudala bewuphethe umcimbi ka Maskandi. Idinga lise Mew Hall apha eKhayelitsha, umhla ngowesithathu kuNovemba walonyaka. Hlala ecaleni ko 98.2FM, ukuze ungaphoswa ziinkcukacha. #SilaphoUkhoyo #IsikhululoSonyaka  

Zibonele FM artist support project has seen three young artists to a recording deal by one of the veteran music recording studios, Kalido Sounds. Gabi le Roux of Kalido Sounds is very excited to part of unearthing township talent. He will be recording a full album for our winner, Lutrax (Siviwe Dubeni). Lutrax (stage name) […]

Theme :Students assaulting/fighting their teachers Date :27.07.2018 Venue : Isivivana Centre Close to Khayelitsha Mall Time : 14h00 – 16h00 Entertainment : Bizza Wethu (popular DJ) , Vincent (model & Big event organiser) ,neSdudla somdantso(Demoni lam artist) We invite young people and debate clubs. SMS /Whatsapp 0846267910 for details. Powered by MTN  

If you are a third year journalism student due for your internship ,Zibonele FM is waiting for your application now .

Utyhole umasipala wasekapa ngokurhuqa iinyawo kumbandela wokuziswa kweenkonzo eluntwini usihlalo wombutho we ANC kwibhunga lesixeko sasekapa umn.uXolani Sotashe.Uthi noxa behambisana nokuba abahlali bakhalazele inkonzo ezingekhoyo kodwa abasayi kubavumela abo bazimisele ukonalalisa izinto eziluncedo ebahlalini.uSotashe uthetha oku emva kokuba abahlali abavutha ngumsindo bethe bantumeka umlilo ze babetha ngamatye iholo yolunto enkulu eKhayelitsha ,i OR Tambo,beqhekeza iifestile.Aabahlali […]

TOP TEN – Cula Zibonele competition : 1.Joy Fam 2.Lutrax 3.Nobuhle Kamba 4.Te Dee Mo 5.Soso Nomlala 6.Space 7.Isibane se-Afrika 8.Mr G De Hustler 9.Bluzer 10.Amanyora Congratulations to all of you .Voting is now open until 20th July 2018 midnight. SMS :ZIB NAME OF YOUR ARTIST -SEND TO 33524 Best of luck to all.

Zibonele FM will announce Top 10 competitors who made it to the shortlist for ‘Cula Zibonele’ competition 2018.Ms Ntebaleng Shete manager for special projects for Zibonele will make the much anticipated announcement on the programme ‘Celingoma Ndikudlalele’ between 12h00 – 15h00 July 20th, 2018. Stay tuned to understand how to vote for those artists. Cula […]

Kudutyulwe kwabulawa umrhanelwa ngethuba eleqwa ngamapolisa ebexhobe efamacala ,emdubulela kwingingqi yase Mfuleni. Oku kusemva kokuphanza kwenzame zabathile zokuxhwila isithuthi eMacassar ze amaxhoba akhweba amapolisa ebedlula, asabela. Kuye kwanguqhu-saaa abarhanelwa bababeleka abasicatyana phofu beqhwesha ngesithuthi eso samaxhoba. Amapolisa elele ezithendeni zabo. Kuye kwadutyulwa umqhubi wabarhanelwa kulongxushu-ngxushu, ze kwabanjwa ominyaka engamashumi amabini anesithathu kwaye kulindeleke ukuba avele […]


Zibonele FM

Zibonele FM

Current track
TITLE
ARTIST

Background