Written By

Olwethu Mboto

BAGQITHISE NGOXWEEBHU LWABO LWEZIKHALAZO KUMPHATHISWA WESEBE LEZEMPILO ABASEBENZI BELISEBE

Photo by Department of health

Umphathiswa wesebe lezempilo kwiphondo le-Ntshona Koloni ugqirha NomaFrench Mbombo udize ukuba uzakuzinika ingqwalasela izidingo ezenziwe ngabasebenzi becandelo lezempilo basekuhlaleni nabafuna umvuzo ongcono. Ababasebenzi nabaphantsi kwemanyano kazwelonke ndawonye Nupswa bebebambe umngcelele osingise kwindlu yowiso mthetho yephondo ukuyakugqithisa ngoxwebhu lwabo lwezikhalazo nalapho oluxwebhu balunikeze kugqirha Mbombo baza bamnika iintsuku ezisixhenxe kuphela ukuba aphendule. Iingxelo zidiza ukuba ababasebenzi bebelugcwabevu ngumsindo ngethuba u-Mbombo engalamkeli uxwebhu lwezikhalazo zabo ubuso ngobuso

News Editor

Xolisa Sindaphi

You have successfully subscribed to Zibonele Newspaper

There was an error while trying to send your request. Please try again.

zibonele fm will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.