Ivuse umnyele intengiso yevenkile yakwa clicks egqalwe njengenobuhlanga yimibutho yezopolitiko ngelithi abazokwazi ukunyamazela ukucalulwa ngokobuhlanga nenwele zabo nalapho bade bafikelela kwisigqibo sokuvala iivenkile zakwa Clicks oku kuza emva kwentengiso zenwele ezinobuhlanga nalapho zisithi inwele zomntu omnyama ziqathalala ngelixa ezomntu omhlophe zimpuluswa. kunjalo nje amalungu ombutho we EFF ebethegqolo  ngokuvala ezivenkile kweli lo Mzantsi Africa nalapho eqinisekisa ukuba ziyavalwa ivenkile zakwa clicks. Umnu Melikhaya Xhego nongusihlalo we EFF kwiphondo leNtshona koloni uthi asoze banyamezele ukucalulwa ngokwebala nenwele zabo zendalo, ukanti Iphiko lolutsha kumbutho  we-ANC eNtshona Koloni limelela intshukumo emmndla ngakwabo banoxanduva lwentengesi u Clicks, Usihlalo wephiko lolutsha we ANC kwinqila iDullah Omar umnu Luzuko Bashman uthi lentengiso inxamnye nenqubo yezithethe nomgaqo siseko kwaye mabatshutshiswe bonke abonoxanduva lwalwentengiso .


“Ndiphoxeke kakhulu kukufika kuvaliwe kule venkile ngoba bendine dinga nogqirha lokusa umntwana wam kugonyo namhlanje nanjengoko ibilusuko lwakhe lokugonya kodwa ke ndiya ndisiva isizathu nangona kugcwele kwezinye ivekile ezinomthola mpilo kungoku kuzonyanzeleka ndilinde” laa ngamazwi womnye wabathengi ochaphazekileyo umama uThozama Swili. Ukanti ezintengiso zichukumisa abantu abaninzi kumakhasi onxibelelwano nalapho bebonakalisa ukuxhasa lemibutho ngelithi inwele zabo azikhoqathalala .

You have successfully subscribed to Zibonele Newspaper

There was an error while trying to send your request. Please try again.

zibonele fm will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.