Written By

Olwethu Mboto

BAZAKUQHUBA NOGWAYIMBO LUKAZWELONKE ABASEBENZI BESEBE LEZEMPILO

Photo by Department of health

Bazakuqhuba nogwayimbo lwabo kwakho namhlanje abasebenzi becandelo lezempilo kumacandelo ahlukeneyo kwelilizwe lomZantsi Afrika. Imanyano yabasebenzi i-Nehawu ithi izakuzibandakanya nogwayimbo lukazwelonke malunga nomba wokwenyuswa kwemivuzo yababasebenzi. Lemanyano ithi onompilo abaliqela abazange balihlawulwe ixesha lomsebenzi elongezelelweyo ngenxa kumiswe iintshukumo zoluntu kweli, ikwathi ifuna urhulumente ukuba anike ababasebenzi izivumelwano zengqesho ezisisigxina. I-Nehawu ithi izakunikezela ngoluhlu loxwebhu lwezikhalazo zayo ngentsimbi yeshumi elinanye namhlanje kwaye inika urhulumente iintsuku ezisixhenxe kuphela ukuba aphendule koluxwebhu.

News Editor

Xolisa Sindaphi

You have successfully subscribed to Zibonele Newspaper

There was an error while trying to send your request. Please try again.

zibonele fm will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.