Events

Usanqunyanyisiwe umhla we-4 kaApril 2020 we-Indumezulu Gospel Show Emva kwengxelo esuka kuMnumzana Cyril Ramaphosa phantsi kwemigaqo ebekiweyo ukuba sikhuseleke kuleCorona Virus siyabandakanyeka kulo wohlengahlengiso lweeNdibano ezinabantu abagqithe ku-100. Ngelo siyaXolisa, kwaye kubobonke aba sebewathengile amaTicket sizobuya nengcazelo yomhla omtsha emva kweentsuku eziyi-30. Umpathi weZibonele FM, CEO uMawande Jara uthembise ngelithi lomhlangano awurhoxiswanga kodwa unqunyanyisiwe ngoba […]

Today we are shining light to the Gospel Sensation Hlengiwe Mhlaba for being honored at the University of Theology in Johannesburg with an honorary doctorate in Theology. From today the Indumezulu Gospel show headliner will be addressed as Dr Hlengiwe Mhlaba. We are happy that God has chosen you for this honor, nobody deserves it […]

Izithethi ezininzi ebezisina zidedelana kwingxoxompikiswano yezopolitiko ebibanjelwe kwiholo iSolomon Mahlangu  ngokuhlwa izolo zingxininise ukuba uceba ozakungena ezintanjeni emva kolonyulo lovalo zikhewu  kwaward 95 kufuneka aqinisekise ukuba uwunika ingqwalasela emandla umba woluhlu lwabo balindele ukufumana imisebenzi (data base )okhetha iphela emasini .Ezi zithethi ebeziphuma kwimibutho yezopolitiko eyahlukeneyo zidize ukuba baphindaphindwa iminyaka eliqela efikelela eshumini  abanye abantu […]

Nanjengoko  le iyinyanga yokuzalwa kwegqala lenkululeko lelizwe loMzantsi Afrika uBaw’uNelson Rholihlahla Mandela, abemi belizwe loMzantsi Afrika bamanxada-nxada bewonga eli qhawe ngokwenza umzekelo wokuzinikela kwakhe kwidabi lenkululeko. UMadib’omde wachitha iminyaka engamashumi amathandathu anesixhenxe kwidabi lenkululeko nalapho kungokunje kukhuthazwa abemi beli lizwe ukuba bazeke mzekweni besenza okulungileyo ekuphuhliseni uluntu benikela ngemizuzu engamashumi amathandathu anesixhenxe. Izolo igqiza labasasazi […]

On the 1st of May Zibonele FM Academy hosted Its first graduation for the Class of 2018, the day was emotional for many of the graduates as It was their first formal graduation and have been presented the chance by Zibonele FM. The event was well attended by the stations “Izihlobo zomoya” that have membership […]

Iziko losasaza iZibonele FM ithi ENKOSI kakhulu ngenxaso enisinike yona kwi NDUMEZULU GOSPEL SHOW 2019, Sithi nangomso!
Sekusele zimbalwa iintsuku Indumezulu Gospel show ifike, Umnye qha umbuzo esinawo. Unalo na Itikiti?Ba ufuna elakho iya e-Computicket okanye eZibonele FMGeneral: R150VIP:R300Uzophoswa ngoba??

      Roadshow at Emfuleni We all know how its like when Zibonele FM is hosting an event, on Saturday we started at Emfuleni to have our very first road show to promote the biggest show in the Land of Cape Town, Indumezulu Gospel Show that will be on the 13th of April 2019 […]

On the 11th of February 2019 Zibonele welcomed 32 energetic students for the Radio Production class, this was an auspicious day for all our learners as it was their orientation day. The programme was led by the stations Chief Executive Officer (CEO) Mawande Jara , Ntebaleng Shete (Training and Development Manager), Zweli Nokhatywa(Programme Manager), Fundi […]

 NDUMEZULU GOSPEL SHOW POSTER UNVEILING!!! don’t forget to listen live @13:05 today for more information 


Zibonele FM

Zibonele FM

Current track
TITLE
ARTIST

Background