News

News Editor: Xolisa Sindaphi Rob Packham arrested for violating his parole Alleged wife killer Rob Packham has been rearrested today. It’s understood he was apprehended for allegedly violating his bail conditions by contacting State witnesses. This is a second time Packham has been arrested for allegedly breaking his bail conditions. The South African Police Service has confirmed […]

News Editor: Xolisa Sindaphi Ubanjiwe umqhubi wesithuthi sika wonke wonke Kubanjwe umqhubi wesithuthi sikawonke wonke enamatikiti angamashumi mathandathu anesibini nabenomdliwo oxabisa malunga namashumi asibhozo anesibini amawaka eerandi ngethuba ezama ukugqitha esinye isithuthi kanye kwidolo elikuhola wendlela uN2 cebukuhle eJan Smuts Drive izolo. Oku kulandela emva kokuba igosa lakwandaba zabantu liye lagqiba ekubeni likhangele into elinokuyifumana […]

News Editor: Xolisa Sindaphi Killer Given two life sentences The killer of three-year-old Courtney Pieters has been given two life sentences in the High Court in Cape Town. Mortimer Saunders was convicted on rape and murder charges a few weeks ago. Courtney’s body was found in Epping Industria in May 2017 after she’d been reported […]

News Editor: Xolisa Sindaphi Abanikezeli ngoncedo bafuna uphululo lomphefumlo Abanikezeli ngoncedo ababini beli leKapa bafumana uphululo lomphefumlo emvakokuba bebehlaselwe kabukhali ngelixa beyokunceda  eSeawinds kude kufuphi ne Muizenberg.  Esisixeko besikwimeko apho abahlali bengavumeli iinqwelo zoncedo lokuqala zingakhatshazelelwa ngamapolisa.  Ngelixa bekukho iziganeko zohlaselo ezingama shumi amahlanu anesithandathu kwinkonzo ezingxamisekileyo kulonyaka kuphela. Usihlalo  wePolice Forum umnumzana uLucinda Evans […]

News Editor: Xolisa Sindaphi abathe isigqibo malunga nezityholo zombutho wedemocrati Alliance zokuba umongameli Cyril Ramaphosa kwakunye nenkampani iAfrican Global Operations neyayisaziwa ngelokuba nguBosasa ntlandlolo banebholo abalifihlayo. Inkokheli yalombutho uMmusi Maimane ebesandul’ukufaka isicelo sokuqwalaselisa esisikhwasilima emveni kokuba umongameli wahlehla kwimpendulo yakhe awayinikela epalamente malunga nesiqinisekiso sokusebenza salankampani. Kutyholwa ngelithi umongameli wadiza ukuba isixamali esasinikwe unana wakhe yeyisesesikolo […]

News Compiled By: Ashia Nkontsa Outside Broadcast for Gender Based Violence Today is a very busy friday for Zibonele Fm, as our presenters are busy doing outside broadcasts. Our first OB was with Soul City together with Grassroots. The event was held at Harare grassroots soccer field and the highlights or rather the theme was […]

News editor: Xolisa Sindaphi Anti-gang unit released on bail of R1000 each Two members from the Anti-Gang unit have appeared in the Mitchells Plain Magistrates Court for their alleged involvement in a theft matter. It is believed the accused had stolen money from a house they raided in Beacon Valley in Mitchell’s Plain. Dressed in […]

News Editor: Xolisa Sindaphi Azovela enkundleni amapolisa athyolwa ngokumaneminwe emide Alindeleke ukuba avele namhlanje phambi kwenkundla kamantyi yaseMitchells Plain amalungu amabini egqiza elibekelwe bucala ukulwa namaqela emigulukudu elisandul’ukubekwa. Ngokutsho kweengxelo ezikhutshiweyo lamalungu aphakathi kweminyaka engamashumi mathathu anesihlanu namashumi mathathu anesibhozo ubudala abanjwe ngolwesibini waleveki ngezityholo zokubaneminw’emide emva kokutyholwa ngokuthatha isixamali esingadizwanga kwisefu yendlu ebesenza kuwo […]

News Editor: Xolisa Sindaphi Fire fighters to take part in visual demonstration Emergency services personnel including paramedics and firefighters have taken part in a visual demonstration at CPUT in Bellville depicting the grave dangers they face on a daily basis. The essential services personnel were dressed in their uniforms with make up illustrating severe injuries […]

News Editor: Xolisa Sindaphi UHlengahlengisa kwe ngqesho kumansipala weli Umasipala ophantsi kombutho weDemocratic Alliance iStellenbosch namhlanje uvakalise ukuba uzimisele ukutshintsha indlela oqesha ngayo khonukuze kuphepheke izityholo zokuqeshwa kwabantu abangafanelekanga. Oku kulandela emva kokuba lamasipala uhlawulwe isixamali esingangamakhulu asixhenxe namashumi amahlanu amawaka eerandi kuZenobia Campell nobengumgqatswa obesle ethathiwe ukuze asebenze kulamasipala ze kwathatyathwa endaweni yakhe uMellisa […]


Zibonele FM

Zibonele FM

Current track
TITLE
ARTIST

Background