News

Page: 6

Ilumkisiwe Inkampani yooLoliwe ngomlilo wayizolo Ikhampani yoololiwe u-Metrorail ilumkise ngelithi zizakuchaphazeleka iinkonzo zoololiwe kulandela umlilo owehle kwisikhululo sase-Kapa kubusuku obugqithileyo.Lomlilo utshabalalise amakhareji amabini,kwaze konakala elinye lesithathu.Ukanti azikho iziganeko zokwenzakala kwabantu kwesisiganeko. Osisithethi sakwa-Metrorail unkszana-Riana Scott uthi uphando lokuqala lubonakalise ukuba umonakalo awunabuzaza njengoko bekulindelwe,kwaye ubongoze nabani na onolwazi ukuba aze ngaphambili…SCOTT firts..Kwesinye isiganeko ziphazamisekile inkonzo […]

INHEGTENISNEMING Die eienaar van ‘n vrugtewinkel in die Nkanini-informele nedersetting in Khayelitsha  is in hegtenis geneem op aanklagte van dwelmhandel. ‘n Woordvoerder van die Metropolisie, Ruth Solomons, sê beamptes het die winkel deursoek en op die dwelms afgekom. Die beamptes het afgekom op dagga, tik en sowat drieduisend rand kontant. Die winkeleiaar word by die […]

Ubanjiwe umrhanelwa okuthwa uthengisa iziyobisi eKhayelitsha Kubajwe umnikazi weshishini leziqhamo oneminyaka engama-32 ubudala ngezimangalo zokushishina ngeziyobisi kummandla wamatyotyombe i-Nkanini cebu kuhle e-Khayelitsha.Osisithethi samapolisa kamasipala umnu-Ruth Solomons uthi amapolisa aqhube ugqogqo kwishishini lakhe,aze afumana izixa zentsangu ezingama-78,ezili-12 ze-tik kwakunye nesixa-mali sama-3000 eerandi.Umrhanelwa ugcinwe kwisikhululo samapolisa sase-Harare ukuze kuqhutywe olunye uphando ngakuye. Luyaqhuba uphando lomnikelo ka Iqbal […]

Lirhoxisiwe ityala lesincwaso nokuphathaphatha Lirhoxiselwe inyanga ye-Khala kulonyaka ityala lempatho-gadalala ngokwesondo ngakulowo wayesakuba ngusihlalo we-ANC kwiphondo le-Ntshona Koloni umnu-Marius Fransman.Umnu-Fransman uvele kancinane kwinkundla kamantyi yase-Kimberly izolo.Utyholwa ngokuphatha-phatha ngesincwaso lowo wayengumncedisi wakhe u-Louisa Wynand ngethuba besingise kumbhiyozo we-ANC wokufinca iminyaka eli-104 kwiphondo lo-Mntla-Ntshona ngonyaka ka-2016.Iingxelo zithi ezizityholo zenzeka kwiphondo le-Ntshona Koloni,elo-Mntla Ntshona nelo-Mntla Koloni.Nangona kunjalo lombandela […]

BRAND VOORVAL ‘N Moeder en haar drie kinders het gisteroggend in Khayelitsha in ‘n vuur gesterf, het die Stad Kaapstad berig.’N Vyfde persoon het beserings opgedoen die voorval.Jermaine Carelse, woordvoerder van die Kaapse brandweerdienste, het gesê dat die stad se brand- en reddingsdiens het om 04:50 in die oggend ‘n oproep van ‘n brand in […]

Wamkelwe ngokusesikweni uCameroon Dugmore Umbutho we-ANC kwiphondo le-Ntshona Koloni ukwamkele ukuchongwa kuka-mnu-Cameron Dugmore njengenkokheli yombutho ophikisayo kwindlu yowiso-mthetho ephondweni.Ukuchongwa kwakhe kuye kwafumana inkxaso ngethuba kubanjwe indibano yekomiti yephondo ngo-Lwesihlanu waze wathunyelwa ngokusesikweni  kwikomiti kazwelonke yalombutho,neye yakwamkela yaze yakuqinisekisa ukuchongwa kwakhe.Lekomiti kazwelonke iye yadibana e-Kapa izolo nalapho phakathi kweminye imiba,kuye kwathatyathwa isigqibo sokuba ngubani ozakubayinkulu-baphathiswa kwiphondo […]

SANCO icela uncedo kumbutho okhokelayo i-ANC Umbutho wezentlalo kuzwelonke u-SANCO ucele isikhokhelo sikazwelonke kumbutho we-ANC ukuba singenelele ukusombulula iingxaki ezijamelene nalombutho kwiphondo le-Ntshona Koloni.Lombutho uthi ngelixa uwuxhasa ngokumandla lombutho kweliphondo,kodwa uxhalabile malunga nezityholo zokusetyenziswa gwenxa ndawonye nokunyamalala kwezimali koovimba balombutho.Uthi lemali ibifuneka ngamandla ngexesha lolonyulo jikelele lwangaphambili.Ikomiti yalombutho ephondweni iye yasiguqula isigqibo seveki ephelileyo esithatyathwe […]

Kuzoqinisekiswa uKhuseleko kwisikolo Woodlands Isebe lemfundo kwiphondo le-Ntshona Koloni livakalise ukuba lizakuqinisekisa ukuba isikolo samabanga aphezulu i-Woodlands Secondary  esizinze kummandla i-Mitchellsplain  silwenza luqilima ukhuseleko  emva kokuhlatywa kubulawe unogada kuso ngempelaveki.Lonogada ufunyenwe emnabel’uqaqaqa  kwi-ofisi yoonogada kwesisikolo ngoqhiza  nge-Cawa enamanxeba okuhlatywa esifubeni.Ngokokutsho kwelisebe lemfundo,lonogada ugqibele ukunxibelelana  necandelo lakhe emva kwentsimbi yesihlanu nge-Cawa.Osisithethi selisebe unkszana Jessica Shelver uvakalise […]

SKOOL PROTES ‘N Groep ouers en leerders by die Bloekombos Sekondêre Skool in Kraaifontein het buite die skool geprotesteer teen oorbevolking. Ouers sê die skool het kapasiteit vir een duisend 200 leerders, maar meer as twee duisend is ingeskryf. Hulle sê die doel van die protes is om hul eise vir ‘n nuwe skool in […]

People have been evacuated from the SABC building because of a generator that spilled about 2 000 litres of diesel on their 5th floor. There are some other staff members that had been rushed to hospital because of the fumes, and some that are still trapped inside the building. Zibonele FM wishes everyone who has […]


Zibonele FM

Zibonele FM

Current track
TITLE
ARTIST

Background