Uncategorized

Subscribe

Subscribe to our newspaper and get our latest news for R10 September Newspaper is available Fill in the form and Subscribe to our newspaper and get the latest news, emails will be sent for updates every time there are news update

u-Masigcwabane weZibonele FM ofikelela kuluntu lonke

Emva kwezimemelelo eziphuma kubaphulaphuli abohlukeneyo ndawonye neqela labaphulaphuli  elizibiza ngezihlobo zomoya  zokuba ijelo losasazo lase kuhlaleni iZibonbele Fm malisungule umbutho ozakubanceda   bakwazi ukungcwatywa nokungcwaba iintsapho zabo elijelo kwinyanga ephelileyo liphehlelela umbutho wokungcwaba iZibonele Funeral Plan. Umququzeleli walo mbutho umnu. Zweli Nokhatywa nokwangumanenjala wenkqubo zeli jelo  uthi basabele kwikhwelo labaphulaphuli nanjengoko besiza kuqala kubo.Uthi lo mbutho …

u-Masigcwabane weZibonele FM ofikelela kuluntu lonke Read More »

Ndihamba ndincathama ndilinde ukuza kuka Nxele

Ukhala esimantshiyane u-Mamu Pete emva kokungahambeli ndawo kwendlu yakhe ese Shalton Zondo  eTown Two, apho wakhutshwa kwindawo waye hlala kuyo wayokufakwa kumatyotyombe ase Blou kwase Town Two ngeenjongo zokwakhelwa ikhaya, ngokungathi akukho nkathalo indawo leyo ayinikiweyo ba makakhabe ehlala kuyo isendaweni engekhosemgangathweni nemiswe ezantsi kweezindlu zangasese ezithi konetha ziphuphumale kuze ilindle eli lingene endlini yakhe lidame …

Ndihamba ndincathama ndilinde ukuza kuka Nxele Read More »

Banamaqathalala enwele abantu abamnyana

Ivuse umnyele intengiso yevenkile yakwa clicks egqalwe njengenobuhlanga yimibutho yezopolitiko ngelithi abazokwazi ukunyamazela ukucalulwa ngokobuhlanga nenwele zabo nalapho bade bafikelela kwisigqibo sokuvala iivenkile zakwa Clicks oku kuza emva kwentengiso zenwele ezinobuhlanga nalapho zisithi inwele zomntu omnyama ziqathalala ngelixa ezomntu omhlophe zimpuluswa. kunjalo nje amalungu ombutho we EFF ebethegqolo  ngokuvala ezivenkile kweli lo Mzantsi Africa nalapho …

Banamaqathalala enwele abantu abamnyana Read More »

September-article

Izitalato zommandla wase Khayelitsha zigutyungelwe ngumhluzi welidle. Sekulithuba Abahlali bommandla waseKhayelitsha behlala kwiZitalato ezigubungelwe ngumhluzi welindle, ngenxa yoko abantwana abaninzi bathi bagule ngezigulo ezinxulumane nalemeko yokuphuphumala kwelindle ezitalatweni. Kwiziganeko ezibini ezohlukileyo kummandla wakoH kwase Khayelitsha abahlali bemizi emibini eyohlukileyo bangqinelana ngezityholo zokuba iMoto zohlangulo lindle zithatha ixesha elide ukufika, kuthi ngoku sele ifikile ingakwazi ujongana …

September-article Read More »

testing sharing

Add Your Heading Text Here Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.dscvn sdjvbjkdfvdfvbdfjkbvkdjvdfvbfbfbdfjkvbjkdfvjkdfdfdfdfdfvbkdfvsdfkvdf’vikn erovjer uivberiuvh ervhervluer;gvher vjker;ivherjkvberuihverkvbre Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.dscvn sdjvbjkdfvdfvbdfjkbvkdjvdfvbfbfbdfjkvbjkdfvjkdfdfdfdfdfvbkdfvsdfkvdf’vikn erovjer uivberiuvh ervhervluer;gvher vjker;ivherjkvberuihverkvbre Facebook Instagram Twitter

Tragic accident

Heading Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.j k’l;hglp’kghhkhlp[gkhglp[mkghp[glkhpgp[m,lghm,lghjkfgp[hmnjotfgopjhdfjhngrjopdrjhr[eiogseigjnserkgerio[doojhnrio[n[riohn[rion[riojhrio[djhriojhriojhriojhirojhriojhgdrhgdrhgidrughdruighrighrhguirghruighruigLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.j …

Tragic accident Read More »

Bame entla abahlali baseNkanini belwela amalungelo abo

Liphika lima ngozwane isebe lamanzi nogutyulo ukuba lalikhe lafumana nasinye isikhalazo esiphuma kubahlali basenkanini malunga nokungacocwa kwezindlu zangasese eziphantsi kwenkampani uMshengu kulammandla. Othethela elasebe kwisixeko sekapa unkosazana Xanthea Limberg uthi uyazinyevulela iingxelo zokuba kwakho imbalelwano malunga nokungacocwa kwezazindlu zangasese ngelithi bazinyusile izihlandlo zokucocwa kwazo ngenxa yokunwenwa kwentsholongwane iCovid19 egqugqisayo. Konke oku kulandela emva kokuba abahlali …

Bame entla abahlali baseNkanini belwela amalungelo abo Read More »

You have successfully subscribed to Zibonele Newspaper

There was an error while trying to send your request. Please try again.

zibonele fm will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.