Uncategorized

Calls to avail sites for affordable housing in the Cape

Written By Michelle Augus Calls to avail sites for affordable housing in the Cape The activists groups Ndifuna Ukwazi, the Legal Resources Centre and the Development Action Group are among 31 organisations who wants the three Cape Town military bases to be used for low-income housing.They claim that Ysterplaat, Wingfield and Youngsfield can help in the crisis for affordable housing in Cape town and they have submitted a proposal to president Cyril Ramaphosa, the National …

Calls to avail sites for affordable housing in the Cape Read More »

Lizibandakanya nedabi elichasene nodushe kumanina nabantwana isebe lemfundo e Ntshona Koloni

Written By Lusindiso Mayambela Lizibandakanya nedabi elichasene nodushe kumanina nabantwana isebe lemfundo e Ntshona Koloni Lithi liyalixhasa iphulo leentsuku ezili-16 elichasene nodushe olujoliswe kumanina nabantwana isebe lemfundo kwiphondo le-Ntshona Koloni. Eliphulo larhoqo ngonyaka liqalise ngomhla wama-25 kwinyanga ephelileyo ukuyakuthi ga ngomso umhla we-10 kulenyanga yo-Mnga. Elisebee likhuthaze onke amagosa kandlu-nkulu welisebe kwakunye namagosa ezithili ukuba athabathe inxaxheba kweliphulo lehlabathi ukwandisa ulwazi,ukuqinisa iinzame zokuqubisana noludushe kwanokwabelana ngolwazi nobuchule ngelixesha.Umphathiswa welisebe ephondweni unkskz-Debbie Schafer izikolo nazo zithabatha …

Lizibandakanya nedabi elichasene nodushe kumanina nabantwana isebe lemfundo e Ntshona Koloni Read More »

16 Dae van aktivisme vir geen geweld teen vroue en kinders

Written By Michelle Augus 16 Dae van aktivisme vir geen geweld teen vroue en kinders Die 16 dae van aktivisme veldtog vir geen geweld teen vroue en kinders,wat die 25ste November begin het tot die 10 Desember, word ook deur die Wes-Kaapse onderwysdepartement geondersteun. Hierdie jaar se tema is “Orange the World: Fund, Respond, Prevent, Collect!”. Die WKOD het alle hoofkantore en distriksamptenare aangemoedig om deel te neem aan hierdie wêreldwye aksie om bewusmaking te …

16 Dae van aktivisme vir geen geweld teen vroue en kinders Read More »

Kudutyulwe abantu abane bonzakala kudubulo olwenzeke e-Khayelitsha mall.

Written By Olwethu Mboto Photo by ENCA Kudutyulwe abantu abane bonzakala kudubulo olwenzeke e-Khayelitsha mall. Ngabantu abane abadutyuliweyo bonzakala ngethuba kuphanwa isithuthi esihambisa imali kwindawo yodederhu lweevenkile e-Khayelitsha izolo. Onogada ababini bebeqokelela imali izolo ngethuba bephangwa ngamadoda aliqela, Iingxelo zidiza ukuba bobabini abanogada badutyulwe bafumana umonzakalo ndawonye nabanye abantu ababini, nalapho abaphangi babeleke abasicatyana nesixa semali engadizwanga. Amapolisa athi akukabikho mntu sele ebanjiwe okwangoku malunga nesisiganeko. News Editor Xolisa Sindaphi

EMS Paramedic survive second attack in Mitchell’s plain

Written By Michelle Augus Photo by EMS spokesperson Deanna Bessick EMS Paramedic survive second attack in Mitchell’s plain 2 Male EMS paramedics came under attack this morning in Beacon Valley, Mitchells Plain. When the paramedics stopped at the house where they were called to, a armed suspect ran towards them and a stray bullet hit one of the paramedics in the chest. Luckily the victim was wearing a bulletproof vest which saved this life. According …

EMS Paramedic survive second attack in Mitchell’s plain Read More »

You have successfully subscribed to Zibonele Newspaper

There was an error while trying to send your request. Please try again.

zibonele fm will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.