Written By Zukisa Mbobi PHOTO BY CITY'S FIRE AND RESCUE SPOKESPERSON JERMAIN CARELSE Aqhwatyelwe izandla amagosa ezicimi mlilo kweliphondo le Ntshona Koloni namhlanje emva kokuba ethe anceda owasetyhini ekubelekeni usana lwakhe kuphahla lwendlu kummandla wase Belher . Kanye emva kwentsimbi yesine iqela labaciimi mlilo liye laleqisa kulendlu nalapho lifumane lowase tyhini ephezukwendlu ebanjwe zintlungu . Ilingu lekomiti kwicandelo lokhuseleko loluntu u JP Smith uthi lenkwekwana iyimveku kwakunye nonina baye banikezelwa esibhedlela emva kokwenza kakuhle News
Written By Michell Augus PHOTO BY CITY'S FIRE AND RESCUE SPOKESPERSON JERMAIN CARELSE BABA WORD GEBORE OP DIE HUIS SE DAK Brandweermanne van die Stad Kaapstad het vanoggend gehelp met die geboorte van 'n baba in Belhar. Die bemanning van die Belhar-brandweerstasie het die ma op die dak van 'n huis gevind. Burgerneesterkommitteelid vir veiligheid en sekuriteit verduidelik,JP Smith verduidelik meer…clip… News Editor Xolisa Sindaphi
Written By Michell Augus Photo By Unknown HERNUWE PROTES DEUR GEMEENSKAPGESONDHEIDSWERKERS Gemeenskapsgesondheidswerkers in Kaapstad sal vandag weer by verskillende mediese fasiliteite betoog. Hulle beweer dat hulle nie die erkenning vanaf die Wes-Kaapse gesondheid department kry wat hulle verdien nie en is ook ontevrede oor hul salarisse.Volgens die SA Care Workers Forum se Ntombethemba Maduna het gister by die protes buite die Khayelitsha Site B-kliniek aangesluit…"Neem ons ernstig op, moenie ons uitbuit omdat ons gemeenskapsgesondheidswerkers is
Written By Zoliwe Mgqawule Photo by SA Coronavirus South Africa's coronavirus death toll has risen South Africa's coronavirus death toll has risen to 20,968, with 65 new deaths confirmed by the Health Ministry.In the past 24-hour-cycle, 2,080 new infections have been recorded, taking the total number of confirmed cases since the start of the outbreak to more than 769,000.The recovery rate is still around the 92% mark, which means more than 711,000 people have recuperated
Written By Olwethu Mboto Photo by Enca Lithi liqwasele inkqubo ebhetye-bheye ngakumaphepha ebanga leshumi isebe lemfundo esisiseko Ibhunga labaphathiswa besebe lezemfundo likungqinile ukuba lizakungqubanisa iintloko ukushukuxa esinye isiganeko sakutsha-nje sokuthutyeleziswa kwelinye iphepha labafundi bebanga leshumi. Kukholeleka ukuba liphepha lesibini le-Physical Science elithutyeleziswe ngoqhiza lwentseni yayizolo phambi kweeyure nje ezimbalwa abafundi bebanga leshumi balichophele. Oku kuza emva kwephepha lezibalo lesibini elithutyeleziswe kwiveki esiyishiya ngemva. Abasemagunyeni babhenele kwibutho lookhetshe ukuba liphande malunga nokuthutyeleziswa kweliphepha. Isebe lezemfundo likhuphe

You have successfully subscribed to Zibonele Newspaper

There was an error while trying to send your request. Please try again.

zibonele fm will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.