Written By

Nomaxabiso Mgqawule

Photo by Western Cape Govenment

Isebe lezothutho eNtshona koloni likwinzame zokufumana isisombululo kwintsind'abadala lemilo leTaxi

Umphathiswa wesebe lezothutho kwiphondo le-Ntshona Koloni umnu u-Bonginkosi Madikizela uzakungqubanisa iintloko nabasemagunyeni ndawonye namaqumrhu onyanzeliso mthetho kuleveki ukushukuxa isiganeko sodushe lono-taxi lwakutsha-nje e-Kapa. Oku kuza emva kokuba ngom-Vulo waleveki amalungu ombutho wee-taxi zika Cata edutyulwe abhubha ze konzakala amathathu e-Nyanga kweliphondo, kwiiyure nje ezimbalwa kwangom-Vulo njalo konzakele abantu abathandathu kudubulo olwenzeke kwisikhululo see-taxi sase-Kapa nalapho oka-Madikizela edize ukuba kukholeleka ukuba esi siganeko semalungu ka-Codeta. Iingxelo zidiza ukuba umphathiswa ubenentlanganiso nabasemagunyeni izolo ukuva malunga nesisiganeko

News Editor

Xolisa Sindaphi

You have successfully subscribed to Zibonele Newspaper

There was an error while trying to send your request. Please try again.

zibonele fm will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.