Written By

Lusindiso Mayambela

Kubongozwa abafundi bebanga leshumi ukuba baphephe iindibano kweziholide

Nanjengoko ilizwe liye lajamelana nofunqu kwinani leemeko ze-Covid-19 kweziveki zimbini zigqithileyo,isebe lemfundo kwiphondo le-Ntshona Koloni lihlab’ikhwelo kubafundi ukuba baphephe amatheko aquka abantu abaninzi,navame ukusingathwa ekupheleni konyaka webanga leshumi.Umphathiswa wesebe lemfundo kweliphondo unkskz-Debbie Schafer uthi uyakwamkela ukurhoxiswa komnyhadala wabafundi ovame ukusingathwa kummandla i-Plettenberg Bay,nanjengoko amanani alobhubhane ebonakalisa ufunqu kwingingqi ye-Garden Route Uthi ubongoza abafundi bebanga leshumi kwakunye nabazali babo ukuba baqwalasele ngenkathalo imingcipheko enxulumene naleminyhadala.Esithi oku kuquka imingcipheko kwiziqu zabo,amalungu eentsapho zabo kwakunye noluntu jikelele. Uthi ingcebiso yeengcali zempilo idandalazisa ukuba makuphetshwe iindibano zabantu abaninzi nalapho kunzima ukuqwalaselwa imiqathango ye-Covid-19.

News Editor

Xolisa Sindaphi

Eli bali lisaqhubeka

You have successfully subscribed to Zibonele Newspaper

There was an error while trying to send your request. Please try again.

zibonele fm will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.