Written By

Lusindiso Mayambela

Liqgithiselwe kwinkundla ephakamileyo ityala elijamelene nendoda etyholwa ngokubulala u-Amahle Quku

Lithunyelwe kwi-nkundla ephakamileyo yase-Kapa ityala elijamelene nendoda etyholwa ukuba yadlwengula yaze yabulala intwazana yase-Phillipi eneminyaka eli-17 ubudala ukuze kubanjwe inkomfa yangaphambi kwesigwebo.U-Amahle Quku wabulawa ngenyanga ye-Silimela kulonyaka,waze umzimba wakhe owawuhlutywe iimpahla wafunyanwa kummandla i-Browns Farm.Umrhanelwa ogama lakhe lingu-Leonard Mzingeli ujamelene nesinye isimangalo sokudlwengula nokuzama ukubulala nekudizwa ukuba oku wakwenza kwelinye ixhoba ngaphambi kokujamelana nesityholo sokubulala intwazana yakwa-Quku.Isithethi segunya-bantu lezotshutshiso i-NPA kwiphondo le-Ntshona Koloni umnu-Eric Ntabazalila uthi lombandela uzakuphula-phulwa ngomhla we-16 kwinyanga ka-Tshazimpunzi kunyaka ozayo,ngelixa ummangalelwa esagcinwe esiseleni.

News Editor

Xolisa Sindaphi

Eli bali lisaqhubeka

You have successfully subscribed to Zibonele Newspaper

There was an error while trying to send your request. Please try again.

zibonele fm will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.