Ntomboxolo Malangeni / Presenter


Ntomboxolo Malangeni shows

Sithobe Isandla Sakho Yehova

Thob' Isandla Sakho Yehova

Zibonele FM logo

Ntomboxolo Tyalana, Malangeni ndazalelwa eMachibini kwisithili saseQueenstown ndaqala ukufunda eKleinbooi J.S.S. ndaze ndayokufunda eStutterheim eCumakala, Mzoxolo high school, ndakhulela sikhonza kwibandla lase Afrika apho ndaba ngumfundisi khona African Reformed Church in Southern Africa ndinguMongameli kweli bandla ke.Zibonele FM

Zibonele FM

Current track
TITLE
ARTIST

Background