News

Page: 6

Ubanjiwe umrhanelwa obandakanyeka kwisiganeko sodubula eSamora Amapolisa abambe omnye umrhanelwa onxulunyaniswa nesiganeko sokudutyulwa konzakale kwamalungu ecandelo elichasene namaqela emigewu amathandathu,esenzeka kwilokishi yase-Samora Machel kufutshane nase-Nyanga.Lomrhanelwa uneminyaka engama-30 ubudala unqakulwe kufutshane nase-Qonce kwiphondo le-Mpuma Koloni izolo.Amapolisa athi athabathe amanyathelo emva kokufumana ingcombolo yokuba umrhanelwa uye wabaleka e-Kapa esingise kwiphondo le-Mpuma Koloni kulandela ukuhlaselwa kwamalungu elicandelo amathandathu.Abaphandi […]

NUWE BELEID Die natuurbewaringsliggaam, CapeNature, het ‘n nuwe beleid ingestel waarvolgens die beperkte gebruik van wilde plante vir tradisionele, kulturele en medisinale doeleindes toegelaat word. Die Wes-Kaapse Departement van Omgewingsake steun die beleid. Gemeenskappe en tradisionele genesers sal in die toekoms wilde plante kan oes uit die veld wat Cape Nature bewaar en bestuur. DA […]

Twitter has been a medley of angry people today after the singer Steve Hofmeyer attacked black people with racist threats.

Sekusele kancane singene kwiSONA 2019 Onke amehlo azakugxila kwintetho kamongameli yobume besizwe ngokuhlwa namhlanje,nalapho alindeleke ukuba athethe ngeenkxalabo  ezimalunga noqoqosho oluqhwalelayo ndawonye nengxaki yentswela-ngqesho kweli.Inani labantu abaswele imisebenzi kweli lenyuke layokuthi xhaxhe ngaphaya komyinge wama-27% kwikota yokuqala yalonyaka ngelixa i-GDP yehle ngo-3%.Ukanti abemi beli,amashishini kwakunye nemibutho yezopolitiko ilindele ukuba umongameli athi thaca izisombululo kwintlekele egubungele […]

University students from Cape Town march to the NSFAS head office A group of Cape Town students, representing various student organisations and student representative councils have marched to the head office of the National Student Financial Aid Scheme in Wynberg. They are demanding meal allowances and fast tracking of appeals on rejected applications for funding. […]

VONNIS OPLEGGING Professor Sean Davison, is effektief tot drie jaar huisarres in die hooggeregshof in Kaapstad veroordeel nadat hy ‘n pleitooreenkoms met die staat aangegaan het. Hy is aangekla van drie aanklagte van voorafgemiddelde moord wat die selfmoord van Anrich Burger, Justin Varian en Richard Holland insluit. In ‘n kort voorkoms in die hooggeregshof het […]

Iye yantunyekwa iBus yakwa Golden Arrow Usihlalo wekomiti ethwaliswe uxanduva kwezothutho kwisixeko sase-Kapa umnu-Angus Mackenzie ukugxeke ngokumandla iziganeko ezithe gqolo zokuntunyekwa kweebhasi zakwa-Golden Arrow.Oku kusemva kokuntunyekwa kwebhasi yalekhampani ngalentsasa kwindlela i-Eisleben kwi-Cape Flats ngethuba kuqhutywa uqhankqalazo olungekho semthethweni.Umnu-Mackenzi uthi ayizukunyanyezelwa imeko apho abantu abangaxolanga kwimiba ethile,betshabalalisa iinkonzo ezikwalungiselelwe bona.Uthi bazakuchwetha inkonzo yesipolisa ukuba ithabathe amanyathelo […]

MOORD SAAK ‘N Durbanville-onderwyser is tydens ‘n rooftog by haar huis vermoor.Die 62-jarige vrou se lyk is in die vroeë oggendure gister deur haar seun gevind met steekwonde aan haar lyf.Die polisie het bevestig dat die slagoffer se man, ‘n advokaat, ook verskeie kere gesteek was, maar hy kon homself na ‘n nabygeleë hospitaal vir […]

HOFVERSKYNING ‘n Vyftienjarige seun van Philippi-Oos op die Kaapse Vlakte verskyn vandag in die hof op aanklagte wat verband hou met ‘n gewapende roof by ‘n hoërskool in Kaapstad. Die seun, wat ‘n leerling van die skool is, en nog ‘n persoon het na bewering leerlinge en ‘n onderwyser by die skool met ‘n vuurwapen […]

Kuzomiliselwa ngokusesikweni ilinge lembali yomlomo eMomre Kulindeleke ukuba umphathiswa wemicimbi yenkcubeko nemidlalo kwiphondo le-Ntshona Koloni umnu-Anroux Marais amilisele ngokusesikweni ilinge lembali yomlomo kummandla i-Mamre,aze kamva aphehlelele inkomfa yalonyaka yeziko logcino-mafa kummandla i-Caledon.Ilinge lembali yomlomo lijoliswe ekufumaneni nokugcina amabali akhethekileyo kwimimandla yeliphondo.Umnu-Marais uthi elilinge lizakunika ithuba kubahlali ukuba bavakalise amabali abo kwaye agcinwe ngokukhuselekileyo.Umnu-Marais umemelela kuye […]


Zibonele FM

Zibonele FM

Current track
TITLE
ARTIST

Background