News

Page: 7

People have been evacuated from the SABC building because of a generator that spilled about 2 000 litres of diesel on their 5th floor. There are some other staff members that had been rushed to hospital because of the fumes, and some that are still trapped inside the building. Zibonele FM wishes everyone who has […]

On the 1st of February 2014, the former Presidents son Duduzane Zuma was involved in a fatal car crash between him who was then driving a Porsche and a Taxi, the accident resulted to the driver of the taxi whose name was Phumzile Dube’s tragic death. Its only now the trial has resumed after 5 […]

Abahlali bayivalile indlela kude kuphendulwe iinfuneko zabo ikeIvaliwe indlela phakathi kwe-Sir Lowry’s Pass kwakunye ne-Grabouw ngenxa yogwayimbo oluqhutywa ngabasenzi basefama abangaxolanga.Osisithethi sombutho i-Socialist Revolutionary Workers Party kwiphondo le-Ntshona Koloni umnu-Shahid Mohamed uthi aba basebenzi banyanzelisa umvuzo wama-250 eerandi ngosuku.Bakwamemelela ukuba malifikelele esiphelweni ixesha lengcinezelo.Uthi ababahlali bazakuvala indlela u-N2 de baphendulwe kwizinyanzeliso zabo….SHAHID..  Abaqhubi bezithuthi babongozwe […]

Abavoti banethemba lenguqu Abanye abavoti kwiphondo le-Ntshona Koloni bathi banethemba lenguqu emandla kwimimandla yabo kulandela ulonyulo lwayizolo.Eyona nto ingumceli-mngeni omandla kwimiba abajamelene nayo ababahlali,kukuhanjiswa kweenkonzo okungekho semgangathweni.Ukusuka kwimimandla eku-Mantla e-Kraaifontein nase-Durbanville ukuya kwiidolophu ezikwithambeka elise-Ntshona ye-Atlantis ne-Mamre,abavoti bavumelene ngento enye yokuba kuphuculwe imimandla yabo.Kummandla i-Atlantis,abahlali bazele lithemba leenkonzo ezingcono eziquka amaziko empilo kummandla wamatyotyombe i-Witsand.Ukanti […]

VEILIGHEID MAATREELS Wetstoepassers in Kaapstad het bykomende magte ontvang om die veiligheid van gemeenskappe in die Metrogebied te verseker. Die Burgemeesterskomiteelid vir Veiligheid en Sekuriteit, J.P Smith, sê wetstoepassers van die stadsraad kan nou mense in hegtenis neem vir die verskaffing, besit en verspreiding van alkohol asook alle verkeersverwante oortredings. Hy sê daar is reeds […]

Luzabakhona unyanzeliso mthetho kweli Umphathiswa wamapolisa unjengele Bheki Cele kwakunye nomkomishinala wamapolisa kwiphondo le-Ntshona Koloni unjengele Khombinkosi Jula,kulindeleke ukuba bahlole unyanzeliso-mthetho ngaphambi kokusingathwa kolonyulo ngo-Lwesithathu kuleveki.U-Brigadier Novela Potelwa uthi umphathiswa u-Cele uzakuchub’izikhwebu kwakunye nee-Arhente zonyanzeliso-mthetho ngaphambi kokuba kutyalwe amagosa ezi-arhente kwizikhululo zokuvota ezohlukeneyo kweliphondo.U-Brigadier Potelwa uthi oku kukuqinisekisa ukhuseleko lwabavoti kwakunye nabasebenzi.Ukanti inkqubo yokuvota ngokukhethekileyo […]

BESORGHEID VAN BEGRAFPLASE Die Stad Kaapstad het gesê dat sekuriteit by begraafplase ‘n groeiende besorgdheid geword het.Dit volg na berigte oor die diefstal van grafplate by Langa Begraafplaas.Grafstene is ook in Plumstead beskadig.Die stad Kaapstad se Zahid Badroodien het gesê die beamptes sal veiligheidsmaatreëls instel.Laat verlede jaar is meer as 400 grafte beskadig toe ‘n […]

On the 1st of May Zibonele FM Academy hosted Its first graduation for the Class of 2018, the day was emotional for many of the graduates as It was their first formal graduation and have been presented the chance by Zibonele FM. The event was well attended by the stations “Izihlobo zomoya” that have membership […]

Izibonele Fm inikezele ngezitulo zokuhamba kubantu abasokolayo nekunzima ukuzifumana.Zizitulo ezine esele zinikezelwe eDelft nase Khayelitsha. Bekuzinyembezi eDelft kwikhaya lakwa Johanness ngethuba kunikezelwa isitulo.Esisi tulo sicelwe ngabamelwane abahlala kwesinye isitalato ekukudala bemjongile ehlupheka.Ingxelo ithi utata akasakhathelelwanga yinzala kwaye liyatshona ilanga engakhange ayifumane esiwa phantsi kwempumlo . Kwaye unyana wakhe uye wazimela akafuna nokuvela emva kokuva ukuba […]


Zibonele FM

Zibonele FM

Current track
TITLE
ARTIST

Background