Written By

Abongile Booi

Video by EWN

Nguqulukubhode eSABC

Baselugcwabevu ngumsindo abasebenzi bejelo losasazo iSABC emva kokukhutshwa kwembalelwano ezibakhululayo. Oku kulandela emva kokuba igosa eliphezulu kwicandelo leendaba nophendl’ondaba kwelajelo unkosikazi Phathiswa Magopeni ebeqwalile ngenene ukuba usathe xha ekukhupheni iileta phantsi komqathango wekhulu mashumi asibhozo anethoba kulandela intlanganiso ebinyembezana ebeyibambe nabasebenzi izolo. LokaMagopeni uthi akakwazi ukuqhubeka nokukhupha ezimbalelwano kodwa uzakuya kwiziphathamandla ukuyakuxubusha malunga nenyewe yokudendwa kwabasebenzi  kwelajelo abaqikelelwa kumakhulu amane.

Eli bali lisaqhubeka

News Editor

Xolisa Sindaphi

Eli bali lisaqhubeka

You have successfully subscribed to Zibonele Newspaper

There was an error while trying to send your request. Please try again.

zibonele fm will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.