Umyalezo wosuku

Monday to Friday

Rev Cebisile Vellem
04:55 - 05:00

Esithebeni Sosapho

Mon to Thur

09:00 - 12:00

Tabita Busani

Ilitha lakho Breakfastshow

Monday to Friday

06:00 - 09:00

Lifa Gushman and Sports Presenter Siyabonga Seti

Empilisweni

Monday

12:00 - 15:00

Zanele Shwane

Unyango Lwesintu

Friday
11:00 - 12:00

Sive Mjanyana

Friday Dedications

Friday
12:00 - 15:00

Bongani Mathenjwa

Cel'ingoma ndikdlalel

Wednesday

12:00 - 15:00

Bongani Mathenjwa

Ezophuhliso / Develomental Issues

Tues and Thur

12:00 - 15:00
Bongani Mathenjwa

Isiphithiphithi

Monday to Friday
15:00 - 18:00

Fundi Ntshwanti & Samkelo Nqayi, Mawonga Mgwatyu

Thob’ isandla sakho Yehova

Thursday
09:00 - 12:00

Rev N. Malangeni

Uhlangulo Lomphefumlo

Sunday
20:00 - 24:00

Rev Gijana

Ezemidlalo

Monday - Friday and Sat
19:00 - 20:00
Sat
06:00 - 09:00

Lifa Gushman, Sibongile Manga, & Sakhiwo Sam, Mawonga Mgwatyu

Masifundisane

Monday
20:00 - 24:00

Sisipho Geni

Ndikuthembis’uthando

Tuesday
20:00 - 24:00

Tabita Busani

Ingcambu Zevangeli

Wednsday
20:00 - 24:00

Pastor Xola Skhosana

Intlalo yomtshato

Thursday
20:00 - 24:00

Rev Ntobeko Gijana

audio, communication, equipment

Ezidla Umzi

Monday - Friday
24:00 - 03:00

Thembinkosi Njokweni

Itshayile

Monday - Friday
03:00 - 05:00 and 05:00 - 05:30

Buyiselwa Raraza

microphones, radio, sound

Ezakuthi Iingoma

Friday
19:00 - 21:00

Lunga Ngamle

Sgubu Sekhasi

Friday
21:00 - 24:00

Ntobsie Mcetywa & Zukisa Mbobi

Zibondiwe

Friday
24:00 - 03:00

Mawonga

headphones, music, mp3

Sgubhu sekhasi

Saturday
21:00 to 24:00

Mawonga Mgwatyu, Ntobsie Mcetywa & Zukisa Mbobi

Sigu’ guth’ unxhweme

Saturday
09:00 - 12:00

Siyaxola Sobantu

Ikwayala zethu

Saturday
12:00 - 13:00

Ssisipho Geni

Unako

Saturday
13:00 - 15:00

Fundi Ntshwanti

Ayatshis’ Amateki

Saturday
15:00 - 18:00

Sibongile Manga

Yonwaba Nathi?

Saturday
20:00 - 21:00

Samkelo Nkqayi

Ezinchamis’ Umxhelo

Sunday
24:00 - 03:00

Masonwabe Booysen

Masivuke

Sunday
03:00 - 06:00

Bongani Mathenjwa

Hamba vangeli

Sunday
06:00 - 09:00

Neliswa Zotani

Sports Parliament

Saturday
06:00 - 08:00

Sakhiwo Sam & Sibongile Manga

Umntwana likamva

Saturday
08:00 - 09:00

Ntobsie Mcetywa

Sunday chill

Sunday
09:00 - 12:00

Mzondeleli Gmapu

Isisele Solwazi

Sunday
12:00 - 15:00

Sive Mjanyana

ebukhoneni bakhe

Ebukhoneni bakhe

Sunday
15:00 - 18:00

Buyiselwa Raraza

Ihadi lwakho

Ihadi Lwakho

Sunday
18:00 - 19:00

Lifa Gushman

outside yard

Abefundisi

Sunday
19:00 - 20:00

Abefundisi

Uhlangulo Lomphefumlo

Sunday
20:00 - 24:00

Rev Ntobeko Gijana

website emage 1

Ezicamis’ umxhelo

Monday
24:00 - 03:00

Masonwabe Booysen

mnandi breakfast

Mnandi Breakfast Reggae & Mix Masala music
Saturday
03:00 - 05:00
05:00 - 06:00

Happy EmpSamkelo Nkqayi & Neliswa Zotaniloyee