presenters &shows

Sihamba Nawe 629

Weekdays 06:00-09:00

Bongani, Sobantu & Maxwell

Esithebeni Nosapho

Mon, Tue, Wed & Friday 09:00-12:00

Tabita Busani

Kuyenzeka

Monday 12:00-15:00

Apostle A.B Shiyani

Celingoma

Wednesday 12:00-15:00

Dukx Phukuza

Isiphithiphithi

Weekdays 15:00-18:00

Lindikhaya Qunta, Litha Walaza & Zusiphe Mangola

Ezophuhliso

Tuesday and Thursday 12:00-15:00

Dukx Phukuza and Liz Khweleni

Ezemidlalo

Monday 19:00-20:00

Sakhiwo Sam

Ezemidlalo

Tuesday, Wednesday and Thursdays 19:00-20:00

Mbuyi Sixonxo

Ezemidlalo

Friday and Saturday 19:00-20:00

Maxwell Mqulwana

Masifundisane / Yonwaba Nathi

Monday 21:00-00:00

Siseko Hlazo

Ndikuthembis' Uthando

Tuesday 21:00-00:00

Tabita Busani & Siseko Hlazo

Ingcambu Zevangeli

Wednesday 21:00-00:00

Lubabalo Peter

Intlalo Yomtshato

Thursday 21:00-00:00

Apostle A.B Shiyani & Nomonde Jolimvaba

Thoba Isandla Sakho Yehova

Thursday 09:00 - 12:00

Rev. Malangeni & Tabita Busani

Sgubu Sasekasi

Friday & Saturday 21:00-00:00

Ntobsie Mcetywa & Lindikhaya Qunta

Itshayile

Weekdays 03:00 - 05:00

Fungiwe Nkathu

Umntwana Likamva / Hamba Vangeli

Saturday 08:00 - 09:00

Nelly Zothani

Siguguth'Unxweme

Saturday 09:00 - 12:00

Siyaxola Sobantu

Unako

Saturday 13:00 - 15:00

Sive Mjanyana

Ayatshisa Amateki

Saturday 15:00 - 18:00

Lunga Ngamle

Sports Parliament

Saturday 06:00 - 08:00

Sakhiwo Sam & Mbuyi Sixonxo Maxwell Mqulwana

Ikwayala Zethu

Saturday 12:00 - 13:00

Sisipho Geni

Zibondiwe

Friday 00:00 - 03:00

Dukx Phukuza

Mnandi Vibes

Saturday 03:00 - 06:00

Olethokuhle Qinisile

Masivuke / Ebukhoneni Bakhe

Sunday 03:00 - 06:00

NomondeJolimvaba

Ezidla Umzi

Monday - Thursday 00:00 - 03:00

Sivuyile Wayi

Sunday Chill

Sunday 09:00 - 12:00

Fundi Ntshwanti

Ezakuth'Ingoma

Friday 19:00 - 21:00

Lunga Mgamle

Ezincamis’ Umxhelo / Uhadi Lwakho

Sunday 00:00 - 03:00

Mzondeleli Bounce Gambu

Uhlangulo lomphefumlo

Saturday 19:00 - 22:00

Rev Malangeni & Fungiwe Nkathu

Our News Readers & Reporters

Abongile Booi

News Reader

Uzukhanye Gam

News Reader

Athi Ngangali

News Reader