Written By

Abongile Booi

Photo by Jaffe's Ford

Sele beliqela abaxhamle kwinkxaso-mali karhulumente ekhethekikeyo

Umphathiswa wesebe lophuhliso lwezentlalo unkskz-Lindiwe Zulu uvakalise ukuba ukuzakuthi ga ngoku ngabaxhamli abangaphezulu kwe-11 lezigidi esele befumene inkxaso-mali karhulumente ebalelwa kwi-R15,5 Billion.Umphathiswa u-Zulu namhlanje unikezela ngengxelo emalunga phakathi kweminye imiba,ukumiliselwa kwenkxaso-mali ekhethekileyo yokukhawulelana nefuthe le-Covid-19,kwakunye nenkxaso yokutya enikezelwe ngexesha lokumiselwa kwe-Lockdown…

News Editor

Xolisa Sindaphi

Eli bali lisaqhubeka

You have successfully subscribed to Zibonele Newspaper

There was an error while trying to send your request. Please try again.

zibonele fm will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.