Written By

Olwethu Mboto

Ukhuthswe ngebheyile yewaka lee-randi umrhanelwa otyholwa ngokuthubelezisa iphepha lee-mviwo zebanga leshumi.

Ibutho lookhetshe namhlanje likungqinile ukuba sele lenze inkqubela phambili ngokunqakula umntu omnye malunga nebholo lokuthutyelezesiwa kwephepha lebanga leshumi. Umnu u-Themba Daniel Shikwambana noneminyaka engamashumi amathathu ananye ubudala unqakulwe kulwesithathu weveki ephelileyo kulandela uphando olunzulu lwebutho lookhetshe. Umnene loo ebevele kwinkundla kamantyi yase-Rhawutini izolo ngokwayamene nokuphangwa kwephepha lesibini lezibalo zeemviwo zebanga leshumi, Kambe ukhutshwe ngebheyile yewaka lee-randi. Kukholeleka ukuba u-Shikwambana usebenzela inkampani encedisana nesebe lemfundo esisiseko ekukhutshweni kwamaphepha ebanga leshumi onyaka ka-2020. Oku kuza emva kokuthutyeleziswa kwephepha leemviwo lesibini lezibalo, ele-Physical Science ndawonye nele Life Science emva kweentsuku ezimbini ezahlukeneyo.

News Editor

Xolisa Sindaphi

Eli bali lisaqhubeka

You have successfully subscribed to Zibonele Newspaper

There was an error while trying to send your request. Please try again.

zibonele fm will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.