Written By

Zukisa Mbobi

Photo by Zizipho Ninzi

Umbutho we EFF ufuna i Baret yawo ebomvu.

Umbutho we EFF uthi ukhangela i Barete ebomvu neyathi yoxuthwa kwelinye lamalungu awo ngethuba kuqhuba ugwayimbo kwisikolo samabanga aphakamileyo i Brecken fell ebutsheni bale nyanga . Umbutho we EFF ububambe ugwayimbo kwesisikolo okwesini ngezityholo zocalu calulo ngokobuhlanga emva kwengxelo somsitho wokubhiyozela ibanga leshumi ububanjwe ngabantwana abamhlophe kuphela.Kwiveki epheluleyo kubonakale umboniso we VIdo wendoda isehlutha i barethe lelungu le EFF kugwayimbo elujike lwayincindi yekhala ngethuba kungquzulana amalungu e EFF namabazali . Lombutho uthi uzakusungula iphulo lokunena umzi nomzi e Breckenfell ukub alandoda ayiyibuyisi i bareth yabo.

News Editor

Xolisa Sindaphi

You have successfully subscribed to Zibonele Newspaper

There was an error while trying to send your request. Please try again.

zibonele fm will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.