Written By

Olwethu Mboto

photo by Gcis

Ungqubanise iintloko nabaphathiswa bezemfundo u-Angie Motshekga, ngokuthutyeleziswa kwephepha le-Maths paper2

Umphathiswa wesebe lemfundo esisiseko unkzn u-Angie Motshekga uqulunkqe intlanganiso engxamisekile nabaphathiswa bonke belisebe kulandela isiganeko sokuthutyeleziswa kwephepha lesibini lezibalo e-Gauteng nase-Limpopo. Eliphepha le-Maths kudizwa ukuba lithutyeleziswe ngoqhiza lwentseni yangom-Vulo waleveki kwiiyure nje ezimbalwa ngaphambi kokuba lichotshelwe ngabafundi bebanga leshumi. Iingxelo zidiza ukuba sele unguqhelekile umkhwa wokuthutyeleziswa kwephepha e-Limpopo, nalapho kukholeleka ukuba kwa eliphepha linye lathutyeleziswa ngo-wtsup kwakweliphondo linye ngonyaka ka-2016. Kambe yindoda eneminyaka engamashumi amahlanu anesibini esele inqakuliwe malunga nesisiganeko.

News Editor

Xolisa Sindaphi

Eli bali lisaqhubeka

You have successfully subscribed to Zibonele Newspaper

There was an error while trying to send your request. Please try again.

zibonele fm will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.