Written By

Olwethu Mbotho

Photo by ENCA

Utyelele iphondo le-Ntshona Koloni namhlanje umphathiswa wamapolisa u-Bheki Cele.

Umphathiswa wamapolisa kuzwelonke umnu Bheki Cele ebetyelele indawo ezithwaxwe ngamandla lulwaphulo mthetho kwicandelo lee-Taxi kwisiXeko se-Kapa kwiphondo i-Ntshona Koloni. Umphathiswa u-Cele ebetyelele nesikhululo see-Taxi sase-Belliville kweliphondo njenge nxalelnye yokuphonononga ukhuseleko ngelixesha leeholide zehlobo nezokuphela konyaka kweliphondo. Loka Cele kukwalindeleke ukuba atyelele ummandla wase-Gugulethu ngomso ukuqhuba neliphulo. U-Cele ukwathe xa utyelela ummandla i-Khayelitsha , i-Nyanga , Emfuleni , Delft waza wagxininisa ngelithi ezi zezona ndawo zivela njengeendawo zokubulawa kwabantu kuquka ukudlwengulwa kwasebasetyhini bekwahlukunyezwa kananjalo.

News Editor

Xolisa Sindaphi

Eli bali lisaqhubeka

You have successfully subscribed to Zibonele Newspaper

There was an error while trying to send your request. Please try again.

zibonele fm will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.