Written By

Olwethu Mboto

Photo by EWN

Uzakujongwa Namhlanje enkundleni umba weemviwo ekunokwenzeka zibhalwe kwakho zebanga leshumi.

Uzakuqwalaselwa enkundleni umba wokuchotshelwa kwakho kweemviwo zebanga leshumi zabafundi emva kokunqunyanyiswa kwazo ngentseni yanamhlanje. Isebe lemfundo esisiseko likhusele isigqibo salo sokucela abafundi bebanga leshumi ukuba baphinde babhale kwakho iimviwo zabo zokuphela konyaka kumaphepha amabini athutyelezisiweyo. Iingxelo zidiza ukuba imibutho eliqela kuquka umbutho i-Afriforum ichasene nesisigqibo ibanga ngelithi ayikhange ibenokuthetheleleka kodwa noxa kunjalo isebe limile kwelokuba ukuchotshelwa kwakho kwezimviwo kuzakubayimfuneko ukuze kukhuselwe intembeko yesiqinisekiso sebanga leshumi kuzwelonke. Noko kunjalo ngumntu omnye osele enqakuliwe malunga nesiganeko sokuthutyeleziswa kwalaphepha mabini. Ngokwentetho kasomlomo walombutho umnu u-Elijah Mhlanga udize ukuba unobangela wokuba ingathunyelwa ingxelo efungelweyo i-Affidavit ngolwasemzini kukuba besakhawulelana nemiba eliqela

News Editor

Xolisa Sindaphi

You have successfully subscribed to Zibonele Newspaper

There was an error while trying to send your request. Please try again.

zibonele fm will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.