Written By

Olwethu Mboto

Photo by EWN

Uzakuthetha nelizwe lomZantsi Afrika umongameli weli umnu u-Cyril Ramaphosa ngorhatya namhlanje

I-ofisi kamongameli namhlanje ikungqinile ukuba umongameli welizwe lomZantsi Afrika umnu u-Cyril Ramaphosa uzakuthetha nabemi belilizwe ngentsimbi yesibhozo namhlanje ngokwayamene nenkqubela phambili yelilizwe ingakumbi ngelixesha lobunzima kugquba ubhubhane wentsholongwane i-Covid-19. Oku kuza emva kokungqubanisa iintloko kwekhabhinethi neqwalasele okunokuthi kwenziwe libhunga elithwaliswe uxanduva lokujongana nentsholongwane i-Covid-19 kwintlanganiso yalo, Oku kulandela iinkxalabo ezijamelene nephondo le-Ntshona Koloni nele-Mpuma Koloni ndawonye nendlela ezizakubayiyo iiholide zehlobo nendlela ezizakuchaphazeleka yiyo ngulobhubhane wentsholongwane. Izolo iphondo le-Mpuma Koloni lidize ukuba ziziganeko zakutsha-nje zabantu ababalelwa ngaphaya kweshumi lamawaka abantu abafunyaniswe bosuleleke yilentsholongwane.

News Editor

Xolisa Sindaphi

Eli bali lisaqhubeka

You have successfully subscribed to Zibonele Newspaper

There was an error while trying to send your request. Please try again.

zibonele fm will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.