Written By

Zukisa Mbobi

Ziyabethana izimvo kwimibutho yezopolitiko

Nanjengoko umbutho we Democratic Allience i DA ithi ayivumelani nokuba kubekho imithetho engqingqwa equka ukuvalwa kwamalwandle , eminye imibutho yezopolitiko efana ne Inkatha Freedom Party i IFP kwakunye ne Transformation Movement i ATM ithi ihlabikhwelo lokhuba kubekho imithetho engqingqwa. Oku kuza kanye emva kokuba ibhunga eliqobisana ne ntsholongwane i Coron akuzwelonke belingqubanise iintloko kwakunye nabathabathi nxaxheba kwiveki ephelileyo. Ilizwe lo Mzantsi Afrika lithwaxwa ngumsinga wesibini wentsholongwane i Corona kungoku nje sele bengamawaka asibhozo abathe bangqinwa njengabosulelekileyo kwiyure nje ezingamashumi mabini anesine.

News Editor

Xolisa Sindaphi

You have successfully subscribed to Zibonele Newspaper

There was an error while trying to send your request. Please try again.

zibonele fm will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.